Minder verkeersdoden onder motorrijders in 2020


Tom van Appeldoorn - 14 april, 2021

In 2020 kwamen in Nederland helaas 44 motorrijders om door een verkeersongeval. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van deze slachtoffers. Er is sprake van een daling ten opzichte van 2019, toen er 52 dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De Europese Unie streeft ernaar om nul verkeersdoden te kunnen melden in het jaar 2050. Cynici deden dit plan meteen af als onrealistisch. Echter, waarom niet streven naar het hoogst haalbare? De KNMV werkt hier vol overgave aan mee van lokaal tot Europees niveau. Voor de veiligheid van motorrijders op de Nederlandse en Europese wegen is er immers nog veel terrein te winnen. Zo blijkt ook uit de jaarlijkse cijfers van het CBS waarin het aantal verkeersdoden dat op ’s lands wegen is gevallen, die vandaag zijn gepresenteerd.

Met 44 verkeersdoden komt 2020 uit onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Dat ligt op 47 (mede beïnvloed door 2013 waarin 29 motorrijders verongelukten). Het decennium ervoor lag het gemiddelde hoger, op iets meer dan 80. Tegenover de daling van het aantal dodelijke slachtoffers staat ook een stijging van het aantal motorrijders.

Daling onder 40 jaar

De meeste dodelijke ongevallen komen nog altijd voor onder motorrijders van twintig tot veertig jaar: 22 van de 44. Wel is de daling van het totale aantal verkeersdoden in 2020 ten opzichte van 2019 vrijwel geheel terug te zien in een daling van dodelijke ongevallen in exact diezelfde leeftijdsgroep. In tegenstelling tot 2019 nemen de ongevallen onder 20’ers en 30’ers nu af, met name ook onder motorrijders. Het totale aantal verkeersdoden verspreid over alle voertuigcategorieën binnen deze leeftijdsgroepen, ging van 183 naar 149. Een daling van 19%.

Totaal aantal verkeersdoden

Als we kijken naar het totale aantal verkeersdoden in 2020, dan is dit nog ver boven de door het SWOV gestelde beleidsdoel van 500 verkeersdoden in 2020. Over het hele jaar waren er namelijk 610 verkeersdoden te betreuren in 2020. Echter is dit getal vergeleken met 2019 wel gedaald. In dat jaar waren er 51 verkeersdoden meer, wat dus betekent dat we van een daling van 7,7 procent mogen spreken. Het aantal verkeersdoden in het afgelopen jaar is overigens ook het laagste aantal sinds 2015, toen het er 613 waren.

De meeste verkeersslachtoffers vielen in Noord-Brabant: 99. Echter is dit aantal aanzienlijk minder dan voorgaande jaren het geval in deze provincie. In 2018 waren dit er nog 150, in 2019 142. Wat betreft de provincies volgen Noord-Holland (87) en Gelderland (85) niet ver achter Noord-Brabant. Onderaan de lijst staan Friesland en Overijssel (29), Groningen (19), Flevoland (16) en Zeeland (13). Het aandeel motorrijders in deze cijfers wordt niet apart vermeld.

Een opmerkelijk gegeven dat we in het persbericht van het CBS lezen, is het volgende: “Op de dagen dat het in maart en april 2020 (weken 13 tot en met 16, 23 maart tot en met 19 april) het minst druk was op de weg, lag het aantal verkeersdoden hoger dan in dezelfde periode in 2019”. Je zou daaruit kunnen concluderen dat minder verkeer op de weg er dus niet per se voor zorgt dat het ook daadwerkelijk veiliger op de weg is. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat mensen makkelijker door kunnen rijden en de gemiddelde snelheid hierdoor hoger komt te liggen. Hoe hoger de snelheid bij een ongeval is, hoe groter de kans immers is dat het een dodelijk afloop kent.


Bron cijfers: Centraal Bureau voor de Statistiek