Actuele projecten

Op deze pagina vind je focusprojecten waar we ons als belangenbehartiger actief voor inzetten en in het verleden mee bezig zijn geweest.

Belangenbehartiging in werkgroepen

Als belangenbehartiger en vakexpert zijn we bijzonder actief (geweest) voor de motorrijder. Hieronder een overzicht van de meest relevante projecten en werkgroepen waar we zitting in hebben of bij betrokken zijn geweest:

 • De klankbordgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de implementatie
  van de Derde Rijbewijsrichtlijn
 • Een speciale werkgroep van het CBR over de ontwikkeling van nieuwe motorexamens in
  verband met invoering van bovenstaande richtlijn
 • De werkgroep van het CROW voor herziening richtlijn weginrichting voor motorrijders.
 • De werkgroep van het Regionaal Verkeersveiligheidsorgaan Overijssel i.v.m.
  bromfietsrijbewijs voor kinderen uit het VSO en ZMOK onderwijs
 • De Centrale Examen Commissie van het IBKI (exameninstituut voor rijinstructeurs)
 • De klankbordgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die zich bezighoudt met
  de evaluatie van de wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM).

Actieve projecten

(pilot) Dijkafsluiting Lopik

In samenwerking met de MAG zetten we ons in om de mogelijke dijkafsluiting in Lopik West op een motorvriendelijke manier af te ronden. Meer informatie is te vind je hier.

Dijkafsluiting Gemeente lingewaard

Sinds begin dit jaar zijn de dijken in de gemeente Lingewaard afgesloten voor motorrijders. Een besluit dat volgens de MAG en ons is genomen op basis van emoties en niet op gegronde redenen of degelijk onderzoek. Kortom, voor ons als belangenbehartigers tijd om op de barricades te springen. Klik hier om meer lezen over dit onderwerp.

RDW-onderzoek naar de zichtbaarheid van motorrijders door ‘zelfrijdende’ auto’s

In oktober 2016 hebben we samen met de MAG en FEMA onze zorg uitgesproken richting de RDW omdat ADAS (advanced driver-assistance systems) blijkbaar niet getest worden met motorrijders. Deze week zijn we bijgepraat over het RDW-onderzoek naar dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Motorrijbewijs vanaf 16 jaar

Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde bij de start van de Motorbeurs Utrecht 2017 cijfers waaruit blijkt dat het aantal jongeren met een motorrijbewijs de afgelopen drie jaar is afgenomen. In onze optiek wordt dit veroorzaakt door onhandige regels rondom het motorrijbewijs.

Op 1 januari van 2017 hadden bijna 25.000 jongeren tussen 18 en 25 jaar een motorrijbewijs, dat is bijna 30 procent minder dan drie jaar geleden. Onder 18- en 19-jarigen is dat aantal zelfs met 60 procent afgenomen, zo bleek uit de cijfers van het CBS.

Wij onderzoeken en inventariseren met meerdere instanties naar de mogelijkheden om op 16 jarige leeftijd het A1 motorrijbewijs te kunnen halen, met als doel dat de jongeren met hun motor veilig aan het verkeer gaan deelnemen.

Verkeersveiligheid motorrijders AVVM deel 2

Als experts op het gebied van motorrijden zijn we actief in de werkgroep van het CROW  van het actieplan ‘Verkeersveiligheid voor Motorrijders’. De belangrijkste uitkomst uit deze werkgroep is dat de veiligheid van de motorrijder op de politieke agenda is gekomen met als resultaat het’Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders‘ (AVVM).

Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de werkgroep zijn we gestart met AVVM deel 2.

Herziening kwaliteitsnorm rijinstructeurs WRM (wet rijonderricht motorvoertuigen)

Elke rijinstructeur dient na het behalen van zijn diploma in cycli van 5 jaar aan bepaalde bijscholingen te voldoen. Momenteel worden de regels hieromtrent geëvalueerd.

Ministerie voert belangrijke wetswijziging rijbewijscategorieën door!

Rijscholen mogen vanaf volgend jaar gelijktijdig lesgeven aan motorleerlingen in alle drie categorieën van het motorrijbewijs. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten.

Dat is bijzonder goed nieuws, want er was flink wat onduidelijkheid over wat er – na de invoering van het A1-, A2- en A-rijbewijs op 19 januari 2013 – wel en niet mocht tijdens een motorrijles. Dat leidde tot flink wat discussies en het ging zelfs zover, dat de politie regio Rotterdam Rijnmond acties voerde en bekeuringen uitdeelde.

Voor de KNMV was echter vanaf het begin duidelijk dat gelijktijdig les geven aan meerdere rijbewijscategorieën wél mag. Het stond niet helemaal goed in de wet en de KNMV had dan ook aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om de wet op dit punt aan te passen. Volgens hoofd Verkeer en Rijopleidingen Arjan Everink was er sprake van een maatregel om te voorkomen dat er tegelijktijdig les werd gegeven aan auto- en motorrijleerlingen. Het standpunt van de KNMV is dat motorrijinstructeurs altijd op een motor moeten zitten als ze motorrijles geven.

Daarnaast gaat de vermogensondergrens van A-motoren niet al in 2014 omhoog naar 50kW, zo liet het ministerie aan brancheorganisatie Bovag weten. Anders dan eerder aangekondigd gebeurt dit pas per 1 januari 2019. Frans Bastiaansen van Bovag Rijscholen: “Het voorkomt dat rijscholen komend jaar al voor ingrijpende investeringen komen te staan. Ze kunnen zich er nu in de langetermijnplanning op voorbereiden.”

ANWB Verkeersveiligheidsmanifest

Het manifest “Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit”, is onverkort overgenomen in het regeerakkoord. Daarmee is verkeersveiligheid ook daadwerkelijk een prioriteit geworden van het nieuwe kabinet. Dit betekent dat wij samen met de andere partners in de Verkeersveiligheidscoalitie doorgaan met de initiatieven te vertalen naar de praktijk om als resultaat de verkeersveiligheid te verhogen.  Meer informatie over dit project vind je hier. Naast het manifest vindt er jaarlijkst het ANWB veiligheidsdiner plaats. HEt verslag van de editie van 2017 is hieronder te downloaden.

Verslag Verkeersveiligheidsdiner 2017

Afgeronde projecten

KNMV tegen APK voor motoren

De KNMV voert een actief lobbybeleid. Dit leidt ertoe dat in een aantal belangrijke dossiers de KNMV gevraagd wordt om toelichting te geven in de Tweede Kamer en dat de politiek proactief de KNMV tegemoet treedt als het om de expertise rondom veilig motorrijden gaat.

In de zomer van 2012 presenteerde eurocommissaris Siim Kallas (Transport) een pakket aan nieuwe maatregelen, waaronder uitbreiding van de APK-plicht naar motoren. De Nederlandse regering heeft op 31 augustus al laten weten dat het uitbreiden van de APK-plicht voor motorfietsen in combinatie met de enorme toename van wegkantcontroles niet tot een toename van de verkeersveiligheid leidt. Daarnaast leidt het voorstel van de Europese Commissie volgens de regering tot extra administratieve lasten voor burger en bedrijfsleven.

De reactie uit Den Haag op de APK-maatregel is mede het gevolg van een langdurige politieke lobby door de motorbond, die werd gesteund door een open brief die over dit onderwerp naar de Tweede Kamer is gestuurd. De KNMV is verheugd te vernemen dat de regering haar standpunt in deze kwestie heeft overgenomen.

In oktober 2012 heeft een KNMV-delegatie Brussel bezocht, om haar standpunt tegen een verplichte APK voor motoren kenbaar te maken aan Europese beleidsbepalers. Ook de komende maanden blijft de KNMV in gesprek met spelers in Brussel om te pleiten tegen de verplichte APK-keuring en ervoor te zorgen dat de belangen van de KNMV worden gehoord.

Met 21 stemmen voor en 19 stemmen tegen heeft de commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement eind mei 2013 bepaald dat er geen Europese APK-plicht komt voor motoren.

De KNMV is zeer verheugd met het feit dat de Europarlementariërs tegen de Europese APK-plicht voor motoren hebben gestemd. Er is veel aandacht besteed aan dit dossier. De KNMV heeft in gesprekken met Europese spelers benadrukt dat motorrijders door het voorstel van de verplichte APK onnodig extra worden belast.

Geen ABS-plicht voor motoren gericht op sportgebruik

Nieuwe motoren in Europa moeten vanaf 2016 gaan voldoen aan strengere normen voor veiligheid en uitstoot. Zo wordt een anti-blokkeersysteem (ABS) verplicht voor motoren van meer dan 125cc. Motoren die gericht zijn op sportgebruik, de EU spreekt van enduro- en trialmotoren, worden uitgezonderd van de ABS-verplichting. De KNMV heeft zich hard gemaakt voor deze uitzondering, omdat dit van evident belang is voor de motorsport. Eerder heeft de KNMV al aangegeven wel een meerwaarde te zien in ABS voor motoren die aan het dagelijks verkeer deelnemen. Dit anti-blokkeersysteem biedt dan een toegevoegde waarde.

BikeSense

Vanuit het actieplan Motorveiligheid van het min. I&M is het aan het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) gevraagd om te onderzoeken of zij een kader van voorwaarden kunnen maken voor een training die een bijdrage zou kunnen leveren aan het verminderen van het aantal motorslachtoffers. De VRO Risico van de KNMV is in dit onderzoek als voorbeeld genomen, omdat deze training mogelijk zou kunnen voldoen aan de doelstelling.

Eind maart is het rapport gepubliceerd en de uitkomst is buitengewoon gunstig. Het SWOV concludeert dat motorrijders die een training volgen om gevaarlijke verkeerssituaties te herkennen en te voorkómen – onbewust – veiliger gaan rijden.

Op basis van dit onderzoek kan echter nog niet worden vastgesteld of het effect van de training blijvend zal zijn én of dit uiteindelijk ook tot minder ongevallen met motorrijders leidt. Om deze langetermijneffecten vast te kunnen stellen, zal de SWOV een vervolgonderzoek doen.

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Rijopleidingen van de KNMV, is zeer content met het SWOV-rapport: “We zijn altijd aan het kijken hoe we de motorrijder meer bewustzijn en daarmee meer plezier en veiligheid kunnen bieden. Ik zie de uitkomst van het BikeSense-onderzoek als een resultaat van onze jarenlange investering, die we met veel passie voor het motorrijden hebben gedaan.”

Klik hier voor het volledige artikel en klik hier om het BikeSense-rapport te downloaden.