Vrijwilligers

Special: Leer onze officials beter kennen!

Vrijwilligers recreatief motorrijden

Vrijwilligers vervullen een belangrijke taak bij de KNMV. Zij zijn de ogen en oren van de afdeling Clubondersteuning en afdeling Opleidingen. Waar en in welke functies zijn onze vrijwilligers actief?

Adviesraad Verkeer

Deze klankbordgroep bespreekt in welke ontwikkelingen de KNMV een actieve rol zou moeten spelen in de nationale en internationale lobby. De adviesraad bestaat uit een secretaris namens het bondsbureau en een aantal vrijwilligers die werken in de wereld van het motorrijden of daarbij betrokken zijn. Alle leden hebben een eigen portefeuille, zoals politiek, wet, internationale ontwikkelingen, justitie, ongevalonderzoek en contacten met lagere overheden. Er wordt ongeveer drie keer per jaar vergaderd.

Werkgroep opleidingen

Deze werkgroep houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkelingen rond KNMV Gediplomeerde rijinstructeurs (KGI’ers) en de voortgezette rijopleidingen (VRO’s). De groep bestaat uit vrijwilligers die voor hun werk te maken hebben met rijopleidingen. Er zijn vier vergaderingen per jaar, die worden bijgewoond door de medewerkers van de afdeling Rijopleidingen.

Klankbordgroep Vrijwilligers

De vrijwilligers die zitting hebben in de Klankbordgroep Vrijwilligers zijn allemaal als official actief binnen de KNMV. De groep heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies aan de KNMV te geven en mee te denken over een actief vrijwilligersbeleid. Bekijk hier welke officials in de klankbordgroep zitting hebben.

Vrijwilligers motorsport

Zonder vrijwilligers kan er geen motorsport beoefend worden. De KNMV kan altijd nieuwe enthousiastelingen gebruiken.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand vrijwilliger bij de KNMV is. In de praktijk zijn het vaak mensen die hun hart bij de motorsport hebben liggen. Ze zijn zelf ooit motorsporter zijn geweest of hun families zijn sterk bij de motorsport betrokken.

Daarnaast tref je bij de KNMV vrijwilligers die zich vanwege hun kennis en kunde willen inzetten voor de motorsport, bijvoorbeeld mensen met een technische achtergrond, bestuurlijke ervaring, ict-kennis of medische scholing.

Samen met deze vrijwilligers vormen de leden van de KNMV samen één grote familie van motorsportliefhebbers die ‘benzine door hun aderen hebben lopen’.

Wat doen de KNMV-vrijwilligers?

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze vervullen belangrijke taken op evenementen. Denk aan:

  • De wedstrijdleiding, die ervoor zorgt dat de wedstrijd eerlijk en volgens het reglement verloopt.
  • De tijdwaarnemers, die met hun hardware en software ‘just in time’ de uitslagen presenteren.
    De technische officials, die alle motorfietsen keuren op geschiktheid voor deelname aan het evenement en of ze aan de geluidseisen voldoen
  • De medische ondersteuning.
  • De baancommissarissen, die bijvoorbeeld bij valpartijen zorgen voor een veilige situatie voor de gevallen motorsporter en de overige deelnemers waarschuwen.
  • De technische officials.
  • Maar denk ook aan de vrijwilligers in de diverse commissies en het KNMV-bestuur.

Hoe word je vrijwilliger bij de KNMV?

Wij vragen aan iedereen die interesse heeft om vrijwilliger bij de KNMV te worden, het KNMV Vrijwilligersformulier in te vullen. Na het inschrijven nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Als nieuwe vrijwilliger loop je eerst een jaar stage, je bent dan aspirant-official. Je leert de andere officials kennen en leert de werkzaamheden die bij jouw functie horen. Je stagejaar wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Ben je geschikt bevonden, dan mag je jezelf official noemen.

Vacatures

Bekijk de beschikbare vacatures in onze vacaturebank. Je vindt daar ook het aanmeldformulier voor vrijwilligers. Voor vragen kun je terecht bij Géra Nieuwenhuis, coördinator sportvrijwilligers: g.nieuwenhuis@knmv.nl of 026-352 8527.

Gedragscode

Tussen de vrijwilliger en de jeugdsporter bestaat altijd een machtsverhouding. De jeugdsporter moet worden beschermd, zodat de vrijwilliger niet over de grens van het ontoelaatbare gaat: of het nu verbaal of fysiek geweld is, of enige vorm van geestelijke beïnvloeding. De jeugdsporter moet met plezier en in een veilige omgeving zijn/haar sport kunnen beoefenen.

De gedragscode bestaat uit tien regels waaraan de vrijwilliger c.q. betaalde kracht zich moet houden.
Klik hier voor de gedragscode. Voor sporters en publiek zijn er omgangsregels opgesteld.

Wat doet de KNMV voor vrijwilligers?

Als official bij de KNMV krijg je regelmatig bijscholing aangeboden. Ook krijg je de kans een kijkje achter de schermen van de motorsport te nemen. De KNMV ondersteunt vrijwilligers zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Zo krijg je speciale KNMV-kleding in bruikleen, zodat je goed herkenbaar bent op evenementen. Verder profiteer je van een speciaal lidmaatschapstarief voor vrijwilligers (in 2017: € 25,- per kalenderjaar).

Klankbordgroep Vrijwilligers

De vrijwilligers die zitting hebben in de Klankbordgroep Vrijwilligers zijn allemaal als official actief binnen de KNMV. De groep heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies aan de KNMV te geven en mee te denken over een actief vrijwilligersbeleid. Bekijk hier welke officials in de klankbordgroep zitting hebben.