Privacy en Cookie
Statement

Uw privacy 

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) gevestigd te Arnhem, Papendallaan 51, 6816 VD, en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
De KNMV is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacystatement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de KNMV persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, gebruikers van onze app en bezoekers van onze website.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de KNMV verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer(s);
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het relatienummer;
 10. en voorts mogelijk relevante motorvereniginggegevens (waaronder vrijwilligersfunctie(s), afgenomen producten en diensten, motorsport-, of toervoorkeuren, foto’s, motorsportresultaten e.d.);
 11. browsercookies
 12. medische gegevens. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

 • Wanneer u een KNMV lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
 • Wanneer u producten en/of diensten van de KNMV afneemt, 
 • Wanneer u contact heeft met de KNMV. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken door het Serviceteam kunnen worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via email benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief de app, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om leden/bezoekers van (nieuwe) producten en diensten van de KNMV op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij de KNMV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief de gebruikte app).
 • Voor de registratie en publicatie van deelnemers. 

Waarvoor verwerken wij uw medische gegevens? 

 • Iedereen die bij de KNMV een basissportlicentie, een dagpas of een startlicentie aan wil vragen, moet een online medische vragenlijst invullen. Dit is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat iedereen die meedoet veilig kan sporten. 

Indien er sprake is van fysiek letsel, worden medische gegevens doorgestuurd naar artsen die voor de KNMV deze gegevens keuren. Deze arts past vervolgens een second opion toe. 

 • Sporters die een EK of een WK licentie willen aanvragen, moeten zich laten keuren bij een Sport Medisch Adviescentrum. Deze keuringen zijn noodzakelijk voor het garanderen dat iedereen veilig kan sporten.  

Email

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door de KNMV, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. De toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een email te sturen naar serviceteam@knmv.nl .

Recht van verzet 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een email sturen aan serviceteam@knmv.nl , onder vermelding van AVG. 

Derden

De KNMV kan uw persoonsgegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • aangesloten motorclubs of toerverenigingen, de Europese en internationale motorbond (FIM Europe en FIM) en specialistenorganisaties,
 • NOC*NSF waarvan de KNMV lid is;
 • verwerkers van de KNMV (voor de uitvoering van de dienstverlening, waaronder de aanbieder van pechservice op de weg);

De KNMV verstrekt uw gegevens niet aan andere derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de KNMV daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Social Media 

De KNMV gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten, gebruikers van de app en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. De KNMV volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Hierbij spant de KNMV zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. De KNMV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, de KNMV (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. De KNMV is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met de KNMV via avg@knmv.nl.

Gebruik van cookies 

De KNMV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
In het Cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door de KNMV.

Websites van de KNMV en andere websites

Op de website van de KNMV treft u een aantal links aan naar andere websites. De KNMV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging voor uw gegevens

De KNMV zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. De KNMV treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben op basis van hun functie wel of geen toegang tot onze beveiligde schijven.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
KNMV, t.a.v. de Privacy Officer, Postbus 650, 6800 AR Arnhem of email: avg@knmv.nl.

Wijzigingen 

De KNMV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Arnhem, mei 2018