Topsport

Topsport bij de KNMV

Binnen onze sporten maken we een onderscheid tussen topsport en breedtesport. Onder topsport verstaan we:

  • De WK-, EK-, en ONK-competities
  • Alle competities waar rijders aan deelnemen uit verschillende landen met een internationale bond-, FIM Europe en FIM-licenties.

De verdere nationale competities, club- en districtswedstrijden vallen onder breedtesport.

Topsportbegeleiding

Om talenten in de verschillende takken van sport te ondersteunen, hebben we diverse KNMV-selecties. Hiermee willen we talentvolle sporters de kans geven zich verder te ontwikkelen en door te groeien naar de mondiale top. Voor de disciplines enduro, motocross en wegrace worden jaarlijks selecties samengesteld met rijders die bovengemiddeld presteren.

Meer informatie over de KNMV-selecties vind je hier.

Toekenning wildcards

Voor diverse internationale evenementen kunnen rijders zonder vaste start een wildcard aanvragen. Voor alle takken van motorsport zal bij het aanvragen van een wildcard de volgende procedure gehanteerd worden. Een eerste beoordeling van de aanvraag vindt plaats bij de desbetreffende commissie of bondscoach, deze brengt een advies uit aan de sporttechnisch directeur. Bij zijn positieve oordeel wordt de voordacht via de directeur aan het bondsbestuur voorgelegd. De uiteindelijke beslissing omtrent het wel of niet toekennen van een wildcard ligt bij het bondsbestuur van de KNMV.

Handige Tips

Bij deelname aan motorsport is het belangrijk om je aan gedragsregels in de sport te houden. Deze vind je hier: