Ondersteuning

De KNMV kan de motorclubs die lid zijn ondersteunen met kennis op zeer uiteenlopende gebieden. Denk aan vergunningaanvragen, organiseren evenementen, juridische en verzekeringstechnische kwesties.

Daarnaast biedt de KNMV een groot aantal diensten aan verenigingen. Kijk hiervoor op de pagina’s Clubvoordelen.

Commissie ROM

Clubs met een eigen accommodatie (circuit, clubhuis) kunnen te maken krijgen met de aanvraag van een nieuwe of de verlenging van een bestaande vergunning. Dit is vaak een ingewikkeld traject met langdurige procedures. De KNMV ziet het als een van haar taken om motorclubs hierbij te ondersteunen. Daarvoor is er de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), onderdeel van de KNMV. De commissie wordt gevormd door vrijwilligers die lid zijn van de KNMV.

Specialisatie

Wil je als club ondersteuning, dan moet je dat zelf aanvragen. Bijvoorbeeld bij zaken als geluidsproblematiek, onderhandelingen met gemeente en provincie, (milieu)vergunningen, et cetera. De leden van de commissie hebben elk een eigen specialisatie. In sommige (complexe) ondersteuningstrajecten worden externe deskundigen ingehuurd. In principe dient de club (een deel van) de kosten zelf te dragen. Dit gebeurt in overleg met de KNMV.

ROM Toolkit

Clubs hebben te maken met diverse vraagstukken betreffende ruimtelijke ordening en milieu (ROM). Er is nu een KNMV ROM Toolkit, met daarin info over diverse vergunningen, het verschil tussen vereniging/ stichting, eigendom, huur en erfpacht van een pand. Vraag de toolkit aan via Camiel van Berkesteijn, zie onderstaande contactgegevens.

Contact
Voor vragen over de Commissie ROM kun je terecht bij Camiel van Berkesteijn, secretaris commissie ROM: stuur een e-mail naar c.vanberkesteijn@knmv.nl.
Voor overige vragen met betrekking tot clubondersteuning kun je contact opnemen met de afdeling Clubondersteuning: 026 – 352 85 20 of clubs@knmv.nl.