Cursusvoorwaarden

Volg jij binnenkort een van onze opleidingen? Dan zijn er een aantal voorwaarden om deel te kunnen nemen aan een (beroeps)cursus:


 

Kleding en uitlaten

Bij deelname aan onze voortgezette rijopleidingen verwachten we dat je motor een goede technische staat heeft en dat jij je veilig kleedt. Daarom hebben we een aantal voorwaarden gesteld aan kleding en uitlaten.

Voertuig

  1. De cursist dient ervoor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt, voldoet aan de eisen zoals omschreven in de Regeling Voertuigen. Indien de motorfiets van een illegale uitlaat is voorzien en derhalve teveel geluid produceert, voldoet uw motor niet aan de eisen van deze wettelijke regeling. Deze bepaling geldt overigens niet bij het deelnemen aan een cursus waarbij het gebruik van een instructiemotor is inbegrepen.
  2. De cursist dient de motorfiets waarmee hij aan een cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de door, of onder auspiciën van de door de KNMV georganiseerde cursussen.
  3. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de instructeur of ander bevoegd persoon het recht om u te weigeren om aan de cursus deel te nemen. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

Kleding

  1. Op alle praktijkcursussen is het dragen van beschermende kleding verplicht, inclusief motorlaarzen en motorhandschoenen.
  2. De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

 


Afkoop annuleringskosten

Door je in te schrijven voor een cursus ga je een overeenkomst aan met de KNMV. Dat betekent een wederzijdse verplichting. Deze afspraken zijn te vinden in de cursusvoorwaarden op deze website. Krijg je onverhoopt te maken met calamiteiten waardoor je toch niet deel kunt nemen of de cursusdag moet afbreken, dan biedt de optie tot afkoop van de annuleringskosten wellicht nog enige uitkomst. Deze optie moet direct bij het inschrijven worden afgesloten.

Wel of geen optie tot afkoop annuleringskosten?

Bij het boeken van een cursus ben je veelal enthousiast en stijgt de adrenaline dermate dat je soms belangrijke bijzaken vergeet. Door inschrijving in een cursus gaan we samen een overeenkomst aan. Dit betekent dat we wederzijdse verplichtingen hebben. Deze afspraken zijn te vinden in de voor jou geldende cursusvoorwaarden die bovenaan deze pagina staan. Krijg je onverhoopt te maken met calamiteiten waardoor je toch niet deel kunt nemen of de cursusdag moet afbreken, dan bied deze optie tot afkoop annuleringskosten wellicht nog enige uitkomst. Je kunt dit vergelijken met een annuleringsverzekering die je afsluit als je een vakantie boekt.

Voorwaarden

Lees hier wat de voorwaarden zijn voor de afkoop annulering.

Datum verzetten

In de cursusvoorwaarden kun je lezen dat het verzetten van de afgesproken geboekte cursusdatum gelijk staat aan een annulering.

Heb je een (doorlopende) annuleringsverzekering?

Heb je al een vorm van een annuleringsverzekering check dan de polisvoorwaarden of ook de overeengekomen bepalingen van deze cursus onder de dekking vallen.