Korte Motocross Rookie Training (Rookie Cursus)

De Korte Motocross Rookie Training (KMRT) komt voort uit het MX-masterplan en mag gezien worden als een proeve van bekwaamheid. Deze cursus moet afgelegd worden voordat er gebruik gemaakt kan worden van de licentie.

Waarom?

De KMRT wordt sinds 2021 voorgeschreven aan nieuwe, net beginnende, licentiehouders in het kader van veiligheid. Ieder jaar weer zijn er een x aantal ongevallen waarbij de oorzaak ligt bij de onervarenheid van een rijder. Specifieker nog komen veel van die ongevallen voort uit een gebrek aan voldoende risicoherkenning wanneer de rijder actief is op een motocrosscircuit. Dat willen we tegengaan met deze training.

Met het doorlopen van een KMRT wordt de rijder goed voorbereid op de rest van zijn/haar motocrosscarrière. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

De insteek is niet om rijders te laten zakken. We willen rijders enkel en alleen goed voorbereiden op de gevaren van de sport. In beide delen wordt ingegaan op de basiskennis en -vaardigheden wanneer iemand actief is op een motocrosscircuit. Deze cursus is een eenmalige investering voor de verdere toekomst.

Waar

De KMRT wordt op locaties verspreid over het hele land gegeven. Deze worden op de website van de KNMV aangeboden op de opleidingenpagina.

Daarnaast kan de KMRT gedaan worden bij:

Nadat jij voor de eerste keer een licentieaanvraag hebt gedaan, krijg je een e-mail met aanvullende informatie. Hierin staat ook informatie over hoe je jezelf kunt inschrijven bij het Electric Motorcross park in Hoofddorp of bij de genoemde trainers.

Kosten

Een deelnemer betaalt € 40,- voor de cursus. Deze vergoeding komt ten goede van de club en trainer(s).

Uitgezonderd

Heb je eerder al een licentie gehad bij een andere (buitenlandse) bond? En heb je hiervan een kopie die je naar de KNMV kan sturen? Dan hoef je deze training niet meer te volgen.

Meer informatie

Meer weten over de Korte Motocross Rookie Training? Neem dan contact op met ons Serviceteam via sport@knmv.nl.