Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit een door de ledenraad, op voorstel van de raad van toezicht, vast te stellen aantal van ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen, die door de ledenraad, op voordracht van de raad van toezicht worden benoemd.

De raad van toezicht houdt namens de leden toezicht op het bestuur en houdt toezicht op het realiseren van de doelen van de KNMV en bestaat uit de volgende personen:

Karel Bonsen (voorzitter)           

 • Algemene zaken
 • NOC*NSF/ FIM (Europe)
 • Personeelsbeleid

Kjeld Cornelissen            

 • Marketing/Communicatie
 • Innovatie
 • IT/automatisering
 • Verzekeringen

Jeroen de Leeuw             

 • Governance
 • Contracten
 • Financiën

Annemieke Nennie*

Jeroen Ouwerkerk*

Maxime Verhagen

 • Duurzaamheidsbeleid
 • (inter)nationale lobby

*per mei 2024 toegetreden tot de raad van toezicht. Verdeling aandachtsgebieden volgt.

Nevenactiviteiten

De functie van toezichthouder is onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet. Een overzicht van de nevenactiviteiten van de toezichthouders vind je hier.

In contact komen met de raad van toezicht? Stuur een mail aan Marc te Witt (m.tewitt@knmv.nl).