Trainer
Worden

Al vanaf 26 juni 1904 maakt de KNMV zich sterk voor motorrijdend Nederland. Wat we willen creëren is een veilig, sfeervol, recreatief (sport)klimaat.

In 2012 zijn we gestart met het ontwikkelen van onze eigen Motortrainersopleiding. Hierin hebben we als doel om trainers op te leiden tot KNMV-gecertificeerde trainers en daarin zo veel mogelijk kwaliteit te bieden. Dit alles dient het algeheel goed van de motorrijder, zowel op- als buiten de baan.

Trainers binnen alle takken van motorsport (motocross, trial, enduro, offroad, wegrace, supermoto, baansport) kunnen terecht bij deze opleiding als zij hun kennis over trainerschap willen vergroten.

‘Hij kon vroeger goed rijden, dus kan hij ook goed training geven’

Een veelgehoorde zin in de motorsport is: ‘hij kon vroeger goed rijden, dus kan hij ook goed training geven’. Exacte kennis over de sport is zeker een voorwaarde om een goede trainer te worden, maar een goede trainer dient over nog veel meer eigenschappen te beschikken als hij de stof goed wil kunnen overbrengen op de deelnemer. We hopen met deze cursus de cursist dan ook te laten inzien dat een goede (oud-)atleet niet per se een goede trainer maakt.

De opleiding tot motorsporttrainer niveau 2 (MT-2) is een op zichzelf staande opleiding waarbij je wordt opgeleid tot assistent motorsporttrainer. De assistent motorsporttrainer werkt normaal gesproken als de assistent van een MT-3-trainer. Voor de MT-2-cursus gelden geen instroomeisen.

Tijdens de opleiding leer je motorsporttrainingen voor te bereiden en uit te voeren. Tijdens de theorielessen komen de diverse aspecten die van belang zijn bij het verzorgen van een training (bijv. didactiek en veiligheid) aan bod, en tijdens de praktijklessen voer je diverse onderdelen van een training uit.

De opleiding rond je af met een portfolio en een prakrijkexamen.

Heb je de opleiding afgerond, dan voeg jij jezelf bij een groeiende, maar selecte, groep kwalitatieve trainers en heb je de eerste stap gezet in jouw trainerscarrière!

KNMV Trainerspas

KGMT’ers krijgen een KNMV Trainerspas. Voordelen van de pas:

  • Erkenning als KNMV Gediplomeerd Motorsporttrainer.
  • Vermelding op de lijst van KNMV Gediplomeerd Motorsporttrainers, die clubs en rijders kunnen inzien.
  • Vrije toegang tot alle onder auspiciën van de KNMV georganiseerde evenementen (met uitzondering van WK- en EK-wedstrijden).
  • De trainer heeft bij ONK-motocrosswedstrijden toegang tot de fuik/aangeefruimte om eigen rijders te begeleiden.
  • Mogelijkheid tot het volgen van bijscholingen.

Voorwaarden

Om jezelf een KNMV Gediplomeerd Motorsporttrainer te mogen noemen, moet je:

  • In het bezit zijn van een geldig diploma als motorsporttrainer (KNMV-geregistreerd);
  • Lid zijn van de KNMV;
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan de KNMV hebben voorgelegd;
  • Eens per jaar een bijscholing volgen (zie Bijscholing).

Aanbod trainersopleidingen KNMV

De KNMV biedt twee trainersopleidingen aan:

Bijscholing

Het is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen als trainer. Voor KNMV Gediplomeerd Motorsporttrainers worden er vanuit de KNMV jaarlijks bijscholingen gehouden met wisselende thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘SMART-Doelstellingen & Voeding’. Deze bijscholingen zorgen dat je erkend KGMT’er kunt blijven. Het is bovendien een sociale gebeurtenis, waarbij je met andere motorsporttrainers informatie, ervaringen en tips kunt uitwisselen. De data voor komend jaar vindt je op de volgende link <hyperlink>

Meer informatie

Voor meer informatie over de KNMV Gediplomeerd Motorsporttrainers en de bijscholingen kun je contact opnemen met Tomas Evers.