Motorplatform

Het Motorplatform is een overlegorgaan waarin overheid, verkeers(veiligheids)organisaties, brancheorganisaties en belangenorganisaties samen werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders. De KNMV maakt onderdeel uit van het bestuur van dit platform.

Het Motorplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de overheid, belangenorganisaties en verkeersveiligheidsorganisaties. De doelstelling van het Motorplatform is om de verkeersveiligheid voor motorrijders en hun omgeving verder te verbeteren en het aantal motorongevallen drastisch te verminderen.

Via het Motorplatform kunnen uiteenlopende organisaties met elkaar overleggen en overeenstemming bereiken. Vervolgens pakken ze de problemen gezamenlijk aan. Door het brede interne draagvlak worden de acties van het Motorplatform ook door externe partijen serieus genomen.

Filegedragscode dankzij Motorplatform

Dat deze werkwijze succes heeft, blijkt wel uit het feit dat de door het Motorplatform ontwikkelde filegedragscode inmiddels is terug te vinden in jurisprudentie en dikwijls ook model staat bij de schadeafhandeling door verzekeraars.

Het Motorplatform is door haar samenstelling weliswaar beperkt in datgene wat gezamenlijk kan worden gedaan, maar doordat het Motorplatform ook een ontmoetingsplek is voor de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties kunnen de leden kijken met welke organisaties zij eventueel wél samen iets zouden kunnen ondernemen, indien het onderwerp niet ‘Motorplatform-breed’ uitgedragen kan worden.

Klik hier voor meer informatie over het Motorplatform