Gedragsregels

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom zorgen we er samen met clubs en verenigingen voor dat iedereen zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Naar een veiliger sportklimaat

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF met de steun van het Ministerie van VWS, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MO-groep.

Op de speciale website staat veel informatie hierover: interessant voor clubbestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters en officials.

Gedragscode

Belangrijk onderdeel van het project is de gedragscode. Vrijwilligers die met jeugd te maken hebben, moeten zich bewust zijn van hun positie als clubbestuurder, jeugdcommissielid, trainer, coach of jeugdbegeleider. Tussen de vrijwilliger en de jeugdsporter bestaat altijd een machtsverhouding. De jeugdsporter moet worden beschermd, zodat de vrijwilliger niet over de grens van het ontoelaatbare gaat: of het nu verbaal of fysiek geweld is, of enige vorm van geestelijke beïnvloeding. De jeugdsporter moet met plezier en in een veilige omgeving zijn/haar sport kunnen beoefenen.

De gedragscode bestaat uit een aantal regels waaraan de vrijwilliger c.q. betaalde kracht zich moet houden. Klik hier voor de gedragscode. Voor sporters en publiek zijn er omgangsregels opgesteld.

Hulplijn Vertrouwenspunt Sport

Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn o.a. seksuele intimidatie, agressie, doping en matchfixing.

Helaas komt ongewenst gedrag ook in de sport voor. In samenwerking met NOC*NSF werken alle sportbonden aan een versterkt beleid, waarbij een samenhangend stelsel van maatregelen zowel primaire preventie (tegengaan van seksuele intimidatie) als secundaire preventie (voortduren en herhalen voorkomen) optimaal waarborgt, evenals de opvang bij incidenten en sanctionering ten gevolge van overtredingen.

Voor meldingen heeft NOC*NSF een hulplijn. De hulplijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Telefoonnummer: 0900 – 202 5590 (€ 0,10 per minuut).

Hier kan iedereen terecht voor eerste opvang, vragen en advies omtrent seksuele intimidatie, agressie, doping en matchfixing in de sport. De hulplijn verwijst voor verder advies en ondersteuning bij incidenten door naar de NOC*NSF-poule van vertrouwenspersonen en adviseurs. Zij geven regionaal ondersteuning en advies bij incidenten, aan slachtoffers, beschuldigden en sportorganisaties.

KNMV-vertrouwenscontactpersoon

De KNMV heeft een vertrouwenscontactpersoon die goed bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar is bij incidenten en die kan meewerken aan het opzetten van beleid.

Binnen de KNMV is Géra Nieuwenhuis de vertrouwenscontactpersoon. Zij is het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Géra is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 026 – 352 8527 of per e-mail: g.nieuwenhuis@knmv.nl. Ook buiten kantooruren is de vertrouwenscontactpersoon van de KNMV voor dringende zaken bereikbaar op 06-12961669. Buiten kantooruren kan altijd contact opgenomen worden met de NOC*NSF Hulplijn: 0900 – 202 5590 (zie ook hierboven).