Clubverzekeringen

Voor clubs biedt Aon een verzekeringspakket aan dat is afgestemd op het risicoprofiel van een motorclub. Je kunt kiezen uit een drietal verzekeringen, te weten:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering

Het betreffen afzonderlijk af te sluiten polissen waarvoor ook afzonderlijk poliskosten worden berekend. Deze kosten bedragen EUR 18,10 excl. assurantiebelasting.

Via de volgende link vind je het aanmeldformulier: verzekeringspakket

Zie onderstaande documenten voor de voorwaarden. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Aon, tel: 088-8108172.

Voorwaarden AON Clubpakket: