Onderzoeken

Om de verkeersveiligheid voor motorrijders te verbeteren, worden regelmatig onderzoeken gedaan. Interessante onderzoeken voor motorrijders worden op deze pagina gepubliceerd. Hier vind je een aantal recente onderzoeken, die betrekking hebben op motorrijders:

Risico in het verkeer – SWOV
Snelheidskeuze: de invloed van mens, weg en voertuig – SWOV
Zichtbaarheid motorrijders – SWOV
Risico verhogende factoren verkeersonveiligheid – SWOV
Rapport zichtbaarheidverhogende elementen van kleding en motorfiets – Ministerie van Infrastructuur en Milieu