Natuur en
Milieu

Als KNMV hebben we natuurlijk een naam hoog te houden. Wij zijn ons terdege bewust van het belang van milieubewust handelen, of omgevingsbewust, zoals wij dat graag noemen.

Het gaat namelijk niet alleen om het milieu, ook de mensen die rond het circuit wonen zijn belangrijk. En de mensen en dieren die zich in hetzelfde bos ophouden waar zich een motorsportaccomodatie bevindt.

Mensen met passie

De meeste motorsporters zijn serieus bezig met hun hobby of professie en steken er veel geld en tijd in. Alle KNMV-vrijwilligers zijn gedreven enthousiastelingen, die veelal ieder weekend opofferen – en fungeren als ambassadeur – voor de motorsport.

De sporters moeten hun materiaal op orde hebben en de vrijwilligers dienen hun kennisniveau op peil te houden (reglementenkennis bijvoorbeeld). De club die een circuit beheert en exploiteert moet over de juiste vergunningen beschikken.

Niet voor niets maken de verschillende motorsportclubs zich sterk voor speciale terreinen waar zij zo min mogelijk overlast veroorzaken voor hun omgeving. Motorsportvereniging TCD Hummelo levert zelfs een actieve bijdrage aan het verbeteren van de vegetatie. Voor meer tips kun je ook een kijkje nemen op de website van Sportzorg, een initiatief van onder anderen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De clubs zien het nut en de noodzaak in van het naleven van de huisregels en erop toe te zien dat deze regels worden nageleefd. ‘Fair Play’ en respect zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke sporter kan hieraan zijn steentje bijdragen.

Geen sinecure

Wist je dat een liter gemorste olie zelfs na tientallen jaren nog 1,6 miljoen liter grondwater ondrinkbaar kan maken en er jaren over doet om op natuurlijke wijze af te breken? Om dit te voorkomen maakt de KNMV zich sterk voor het gebruik van milieumatten. Ook als je je motor een wasbeurt geeft, kun je dat beter doen in een daarvoor aangewezen wasplaats.

Met enkele simpele maatregelen kunnen we samen de beeldvorming rondom motorsportwedstrijden flink verbeteren. Nog altijd hebben te veel mensen een negatief beeld van deze evenementen en denken zij vooral aan hinder, overlast, herrie, verspilling en agressie. Onderschat de impact van een achtergelaten blikje frisdrank of flyer niet. Aan ons als motorsporters en motorsportfans de taak om te bewijzen dat het ook anders kan.

Meer informatie

Heb je vragen over natuur en milieu in combinatie met motorsport? Of heb je vanuit je club advies nodig? Neem dan contact met ons op.