Opleiding
KNMV Gediplomeerd Instructeur (KGI)

De KNMV heeft een eigen kwaliteitskeurmerk voor consumenten en instructeurs. Hiermee kan een goed georganiseerde rijschool met een kwalitatief hoogwaardige en gepassioneerde motorinstructeur zich onderscheiden. Ook jij kunt dit keurmerk behalen door de opleiding tot KNMV Gediplomeerd Instructeur (KGI) te volgen en vervolgens met jouw rijschool het samenwerkingsverband met de KNMV aan te gaan. Met dit keurmerk zet je jezelf en jouw rijschool als specialist op het gebied van motoropleidingen in de markt. Deze (voortgezette) doelgerichte vakopleiding voor motorinstructeurs kun je volgen na je WRM-A instructiebewijs.

Opleiding KNMV Gediplomeerd Instructeur in beeld

 

Waarom, hoe en wat?

Je wilt je als instructeur verder en blijvend scholen om nog beter te kunnen aansluiten bij de behoeftes van je leerling. Je hebt zelf passie voor motorrijden en wil dit graag overbrengen op je leerlingen. Je begrijpt dat jouw verantwoordelijkheid verder gaat dan alleen maar het opleiden om het roze pasje te behalen. Kortom, je bent een vakman/vrouw in hart en nieren en wil dit samen met de rijschool uitstralen. Dan is deze opleiding echt wat voor jou! De KGI staat voor die rijinstructeur en rijschool die aspirant-motorrijders meer wil meegeven dan alleen de basisvereisten die nodig zijn voor het motorrijbewijs. Samen staan de KNMV, jij en de rijschool vanaf de eerste les voor jouw leerling klaar om de basis te leggen voor een leven lang plezierig en veilig motorrijden!

De KNMV gaat ervan uit dat je – voordat je begint – al uitgebreide ervaring hebt als motorrijder. Je geeft bij voorkeur nu al rijinstructie vanaf de motor. Elementaire zaken als verkeersinzicht en voertuigbeheersing zijn voor jou goed over te brengen. Je begeleidt je leerlingen in het verkeer, geeft het goede voorbeeld, verzorgt demonstraties en bewaakt de veiligheid van de leerlingen.

Belangrijk bij het KGI-keurmerk is dat óók de rijschool deze visie ondersteunt. Samen zijn wij, jij als instructeur en de rijschool, immers het gezicht naar de consument. We zijn als het ware een team dat samen bouwt aan het veilig en plezierig motorrijden. Nu en in de toekomst.

Programma KGI-opleiding

De gehele opleiding bestaat uit in totaal zes theoretische en praktische modules van één hele dag. De opleiding sluit je aan het eind af met in totaal drie examens op één dag. Je krijgt dan een theorietoets, je geeft een demonstratierit (risicoperceptie) én verzorgt een AVD-rijles op het niveau van een KGI’er. Het keurmerk KNMV Gediplomeerd Instructeur (KGI) wordt afgegeven als alle examens met een voldoende resultaat zijn behaald en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst(en) is aanvaard.

De modules zijn:

  1. Dynamica, 3 demo’s, BRAVO-A
  2. Verkeerskunde, risico en didactiek
  3. AVB – dwarsverbanden, voertuigdynamica
  4. Eigen rijvaardigheid, visie risico perceptie
  5. Beter door de bocht – herkennen, plan van aanpak maken, coachen en ook hier weer voertuigdynamica
  6. Praktisch rijlesgeven (praktijk)

Alleen maar deelnemen is geen garantie dat je slaagt. Reserveer daarom naast de lesdagen ook tijd voor studie en zelf oefenen.

Bijscholen

Als je éénmaal KGI’er bent dan willen we uiteraard graag jouw opgedane kennis en kwaliteit handhaven en waar mogelijk nog verder uitbreiden. Het doel hiervan is uiteraard om jou als instructeur naar een nog hoger niveau te tillen, maar ook om het keurmerk voor de consument te waarborgen. Om dit voor elkaar te krijgen worden jaarlijks verplichte bijscholingen gehouden. Deze theoretische en praktische bijscholingen bieden gelegenheid om waardevolle informatie uit te wisselen met collega’s. Tevens voldoen bijna alle bijscholingen aan de zgn. WRM-norm, zodat ze ook meetellen in je verplichte theoretische bijscholingen voor de WRM.

Begeleidingsprogramma

De KNMV heeft, naast het bijscholingsprogramma, nog een ondersteuningsprogramma: het begeleidingsprogramma. Een speciale groep vakdocenten van de KNMV die de aangesloten rijinstructeur in zijn dagelijks werk in de rijschool kan ondersteunen. Het gaat hierbij niet om het opvoeren van een verplicht toneelstuk, maar steun die wij op verzoek van jou op de werkvloer kunnen bieden. Samen met jou en je rijschool werken we aan de meerwaarde van het keurmerk ‘KGI’ en daarom willen wij je graag helpen als je vastloopt of graag een steuntje in de rug wil hebben. Het meekijken/meedraaien in een praktische rijles met een echte leerling is hier een voorbeeld van.

Samenwerkingsovereenkomst

Je start bij de KNMV met het volgen van alle KGI-modules. Als je de gehele opleiding met een positief resultaat binnen de gestelde tijd hebt afgerond dan ontvang je het certificaat ‘KNMV Gediplomeerd Instructeur’ en ben je klaar met de opleiding. Vervolgens gaan we graag een samenwerkingsovereenkomst met jou en de rijschool aan. In deze overeenkomst maken we een aantal afspraken om er voor te zorgen dat wederzijdse toezeggingen worden nagekomen. Het gaat er immers om dat we samen achter het keurmerk staan en er alles aan doen om de kwaliteit te bewaken, maar vooral ook om het keurmerk voor de beste rijschool in de markt zetten.

Jouw investering

  • € 1849,- inclusief 1 examen per module (btw 0%)
  • Studietijd is erg afhankelijk van je achtergrond, maar hou hier zeker rekening mee

Meer informatie of behoefte aan een voorgesprek?

Wil je meer informatie, of wil je graag een keer met ons om de tafel, neem dan contact op met het KNMV-bondsbureau in Arnhem. Tel. 026 – 352 8510 of opleidingen@knmv.nl. Wij helpen je graag verder!