Opleiding
KNMV Gediplomeerd Instructeur (KGI)

De KNMV heeft een eigen kwaliteitskeurmerk voor consumenten en instructeurs. Hiermee kan een goed georganiseerde rijschool met een kwalitatief hoogwaardige en gepassioneerde motorinstructeur zich onderscheiden. Ook jij kunt dit keurmerk behalen door de opleiding tot KNMV Gediplomeerd Instructeur (KGI) te volgen en vervolgens met jouw rijschool het samenwerkingsverband met de KNMV aan te gaan. Met dit keurmerk zet je jezelf en jouw rijschool als specialist op het gebied van motoropleidingen in de markt. Deze (voortgezette) doelgerichte vakopleiding voor motorinstructeurs kun je volgen na je WRM-A instructiebewijs.

Opleiding KNMV Gediplomeerd Instructeur in beeld

 

Waarom, hoe en wat?

Je wilt je als instructeur verder en blijvend scholen om nog beter te kunnen aansluiten bij de behoeftes van je leerling. Je hebt zelf passie voor motorrijden en wil dit graag overbrengen op je leerlingen. Je begrijpt dat jouw verantwoordelijkheid verder gaat dan alleen maar het opleiden om het roze pasje te behalen. Kortom, je bent een vakman/vrouw in hart en nieren en wil dit samen met de rijschool uitstralen. Dan is deze opleiding echt wat voor jou! De KGI staat voor die rijinstructeur en rijschool die aspirant-motorrijders meer wil meegeven dan alleen de basisvereisten die nodig zijn voor het motorrijbewijs. Samen staan de KNMV, jij en de rijschool vanaf de eerste les voor jouw leerling klaar om de basis te leggen voor een leven lang plezierig en veilig motorrijden!

De KNMV gaat ervan uit dat je – voordat je begint – al uitgebreide ervaring hebt als motorrijder. Je geeft bij voorkeur nu al rijinstructie vanaf de motor. Elementaire zaken als verkeersinzicht en voertuigbeheersing zijn voor jou goed over te brengen. Je begeleidt je leerlingen in het verkeer, geeft het goede voorbeeld, verzorgt demonstraties en bewaakt de veiligheid van de leerlingen.

Belangrijk bij het KGI-keurmerk is dat óók de rijschool deze visie ondersteunt. Samen zijn wij, jij als instructeur en de rijschool, immers het gezicht naar de consument. We zijn als het ware een team dat samen bouwt aan het veilig en plezierig motorrijden. Nu en in de toekomst.

Programma KGI-opleiding

De gehele opleiding bestaat uit in totaal zes modules van een hele dag, samengesteld uit theorie en praktijklessen. Alle modules (m.u.v. module 4) worden afgesloten met een examen. Het keurmerk KGI wordt afgegeven als alle modules binnen 18 maanden met een voldoende resultaat, theorie cijfer 7 en praktisch met als resultaat ‘voldoende’ zijn behaald en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst(en) is aanvaard.

  1. Theoretische module Wet- en Regelgeving en gedrag van de motorrijder.
  2. Theoretische module Krachtenspel van de motor
  3. Theoretische module Onderwijskunde en Verkeer
  4. Praktische module Voertuigbeheersing
  5. Praktische module Verkeersdeelneming en Risicoperceptie
  6. Praktische module Rijles geven

Alleen maar deelnemen is nog geen garantie dat je ook slaagt. Je zult er zelf ook de nodige studie-uren in moeten steken om een goed resultaat te kunnen behalen.

Bijscholen

Als je éénmaal KGI’er bent dan willen we uiteraard graag jouw opgedane kennis en kwaliteit handhaven en waar mogelijk nog verder uitbreiden. Het doel hiervan is uiteraard om jou als instructeur naar een nog hoger niveau te tillen, maar ook om het keurmerk voor de consument te waarborgen. Om dit voor elkaar te krijgen worden jaarlijks verplichte bijscholingen gehouden. Deze theoretische en praktische bijscholingen bieden gelegenheid om waardevolle informatie uit te wisselen met collega’s. Tevens voldoen bijna alle bijscholingen aan de zgn. WRM-norm, zodat ze ook meetellen in je verplichte theoretische bijscholingen voor de WRM.

Begeleidingsprogramma

De KNMV heeft, naast het bijscholingsprogramma, nog een afstemmings-begeleidingsprogramma, waarbij een speciale groep vakdocenten van de KNMV de aangesloten rijinstructeur in zijn dagelijks werk in de rijschool ondersteunt. Het gaat er hierbij niet om het opvoeren van een verplicht toneelstuk. Samen met jou en je rijschool werken we aan de meerwaarde van het keurmerk KGI en daarom is het nuttig om eens in de zoveel tijd met elkaar in gesprek te gaan en te sparren of we samen nog op dezelfde en de juiste route zitten. Het meekijken in een praktische rijles met een echte leerling is hier een onderdeel van.

Samenwerkingsovereenkomst

Je start bij de KNMV met het volgen van alle KGI-modules. Als je alle modules met een positief resultaat binnen de gestelde tijd hebt afgerond dan ontvang je het certificaat ‘KNMV Gediplomeerd Instructeur’ en ben je klaar met de opleiding. Vervolgens gaan we graag een samenwerkingsovereenkomst met jou en de rijschool aan. In deze overeenkomst maken we een aantal afspraken om er voor te zorgen dat wederzijdse toezeggingen worden nagekomen. Het gaat er immers om dat we samen achter het keurmerk staan er alles aan doen om de kwaliteit te bewaken, maar vooral ook om het keurmerk voor de beste rijschool in de markt zetten. Klik hier voor de conceptovereenkomsten voor de instructeur en die van de rijschool.

Direct na afronding va je opleiding start je in eerste instantie als aspirant-KGI’er. In de uitvoering betekent dit dat je volledig als KGI’er naar buiten treedt en alle rechten en plichten hebt. Na een jaar komen wij bij jou op je rijschool op bezoek en mag je laten zien hoe je al het geleerde in je lessen en in je rijschool hebt geïmplementeerd. Je hebt immers niet voor niets de opleiding gedaan, dus dat willen we graag in je manier van lesgeven terugzien. Het doel is immers dat jij, je rijschool en je leerling er beter van worden.

Jouw investering

  • € 1849,- inclusief 1 examen per module (btw 0%)
  • Studietijd is erg afhankelijk van je achtergrond, maar hou hier zeker rekening mee

Meer informatie of behoefte aan een voorgesprek?

Wil je meer informatie, of wil je graag een keer met ons om de tafel, neem dan contact op met het KNMV-bondsbureau in Arnhem. Tel. 026 – 352 8510 of opleidingen@knmv.nl. Wij helpen je graag verder!