Reglementen

Op deze pagina vind je algemene KNMV-reglementen.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaan deze algemene KNMV-reglementen juist dieper in op bepaalde onderdelen van onze vereniging. De statuten kun je zien als een allesomvattend geheel van afspraken. In de op de diverse onderdelen toegespitste reglementen worden de taken van de verschillende leden nauwgezet omschreven, alsmede een aantal gedragscodes.