Medische informatie

Medische informatie

Op deze pagina vind je medische informatie, welke nuttig zijn voor motorsporters.

Medische keuring

Voor coureurs die een EK- of WK-(dag)licentie willen aanvragen geldt dat zij verplicht via een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) een keuring ondergaan. Voor alle andere coureurs is een SMA-keuring geen verplichting, echter raden wij dit wel aan. Voor deze coureurs is een compleet ingevulde medische verklaring via Mijn KNMV voldoende. 

Een keuring kun je te laten verrichten bij een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) of bij één van de KNMV-keuringsartsen. Op de licentieaanvraagpagina vind je de lijst met keuringsinstanties. Je kunt niet altijd meteen terecht dus zorg ervoor dat je tijdig een afspraak maakt, zodat de keuring op tijd binnen is als je een internationale licentie wil aanvragen.

Medische keuring vaak vergoed door zorgverzekeraar

De prijzen voor een medische keuring verschillen per keuringsinstantie en lopen uiteen van € 85,- tot €170,-. Informeer vooraf naar de prijs bij de keuringsinstantie, zodat je niet voor een verrassing komt te staan; een basiskeuring is voldoende.

De keuringsinstantie dient gebruik te maken van het KNMV-keuringsformulier. Veel zorgverzekeringen vergoeden (een deel van) de kosten voor een medische keuring. Op www.sportzorg.nl is informatie te vinden over de vergoedingen per verzekering.

Klik hier om naar de licentieaanvraagpagina te gaan.

Hooikoorts

Als motorsporter met hooikoorts zou het handig zijn om zoveel mogelijk bosrijke omgevingen te mijden. Dat is echter moeilijk wanneer je motocross beoefent. Toch zijn de onderstaande tien tips van de Vereniging Sportgeneeskunde wel degelijk handig voor motorsporters.

De voorjaars- en zomermaanden zijn voor de meeste mensen met hooikoorts de vervelendste maanden. Hoe mooier het weer, des te meer klachten deze groep ondervindt. Sporten is gezond, maar met hooikoorts kan het knap lastig zijn. Benauwdheid, een drukkend gevoel en een loopneus bemoeilijken het sporten. Daarom heeft de Vereniging voor Sportgeneeskunde een aantal tips opgesteld om de sporter te adviseren bij sporten met hooikoorts.

 1. Houd er rekening mee dat vooral op zonnige en winderige dagen er veel stuifmeel in de lucht zit
 2. Draag buiten een zonnebril ter bescherming van de ogen;
 3. Sport liever niet op droge, zonnige, winderige dagen. Train bij voorkeur ’s ochtends vroeg of na een regenbui;
 4. Kijk ook naar de locatie. Een bosrijke omgeving of gras zijn namelijk geen goede plaatsen om te sporten voor hooikoortspatiënten;
 5. Rust tussendoor voldoende en zorg dat je weerstand goed is;
 6. Aan zee en hoog in de bergen bevat de lucht minder stuifmeel dan in het binnenland. Je kunt proberen hiermee rekening te houden met je vakantie/sportbestemming;
 7. Was de sportkleding meteen na het sporten. Pollen hechten zich namelijk goed aan bezwete kleding;
 8. Indien je ondanks voorzorgsmaatregelen toch klachten krijgt, kan de huisarts medicijnen voorschrijven om de overdreven afweerreactie van het lichaam af te remmen. Dit kan in de vorm van tabletten, oogdruppels of een neusspray. Vaak is het voldoende om alleen in het klachtenseizoen medicijnen te gebruiken;
 9. Mensen die aanleg hebben voor astma, kunnen tijdens het hooikoortsseizoen last hebben van een tijdelijke vorm van astma. Een piepende ademhaling of prestatieverlies bij allergie kan duiden op astmatische klachten. Zeker voor prestatiesporters kan het raadzaam zijn om te testen of tijdens hooikoortsklachten de longfunctie niet verslechtert door een allergische vernauwing van de luchtwegen;
 10. Volg het hooikoortsbericht. Vanaf half mei tot en met half juli worden er dagelijks hooikoortsverwachtingen gemaakt op grond van de weersverwachting en de bloeiperiode van de grassen.

Medicatie-ontstekingsremmers

Sporters kunnen niet alle medicijnen vrij gebruiken. De lijst met ‘toegestane geneesmiddelen‘ van de Dopingautoriteit biedt dan uitsluitsel. Voor glucocorticosteroïden (ontstekingsremmer) ligt dit echter ingewikkelder.

Om het een en ander voor sporters duidelijker te maken, heeft de Dopingautoriteit een artikel geschreven met uitleg wanneer het gebruik van een ontstekingsremmer is toegestaan en wanneer dispensatie is vereist. Klik hier.

Mobiel Medische centrum (MMC)

De KNMV heeft, onder andere met subsidie van het Ministerie van VWS, vier Mobiele Medische Centra (MMC’s) aangeschaft.

Deze speciaal ontworpen units zijn compleet ingerichte mobiele medische opvangcentra die ingezet worden met minimaal een verpleegkundige en een EHBO’er. In overleg kan ook een arts aan het zorgteam toegevoegd worden.

In eerste instantie worden de MMC’s ingezet bij motorsportwedstrijden. Maar doordat alle middelen aanwezig zijn om acute zorg aan patiënten te verlenen, is een MMC ook zeer geschikt om in te zetten bij andere evenementen zoals sportwedstrijden, dancefeesten of popconcerten. Kort gezegd bij alle evenementen waarbij de verplichting en/of wens bestaat om voor een adequate eerste medische opvang te zorgen.

Wie meer wil informatie wil hebben, of een MMC voor zijn evenement wil inhuren, kan contact opnemen met de KNMV (e-mail: sport@knmv.nl, of tel. 026 -352 8527).

Hersenletsel

Ieder jaar lopen 76.000 mensen een hoofdblessure op tijdens het sporten. Daarvan belanden er 14.000 op een Spoedeisende Hulp-afdeling. Bij 14% is het letsel zo ernstig dat opname in het ziekenhuis nodig is en naar schatting overlijden er jaarlijks rond de zes sporters aan een hoofdblessure.

Heeft een sporter na een val of botsing last van misselijkheid, evenwichtsproblemen en is deze duizelig en gevoelig voor licht? Dan bestaat er een kans dat deze last heeft van een hersenschudding.

Hersenletsel vaak onderschat

Uit onderzoek van de Hersenstichting blijkt dat sporters met name licht hoofd- en hersenletsel onderschatten. Als er niet snel, tijdig en op een juiste manier wordt gehandeld, kunnen sporters naast een langzaam herstelproces hun leven lang lichamelijke en psychische problemen houden. Voetbal, hockey, paardrijden, schaatsen, wielrennen, zeilen en zwemmen zijn de meest risicovolle sporten en de sporten waar de ernstigste hoofdletsels voorkomen.

Wat is een hersenschudding?

Bij een hersenschudding worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. Meestal door een klap of stoot tegen het hoofd. Het is belangrijk om een hersenschudding te herkennen zodat gepaste behandeling ingezet kan worden. De meeste sport-gerelateerde hersenschuddingen zijn licht en veel sporters zijn binnen 10 dagen weer hersteld. Maar er is dus ook een deel van de spelers (+/- 15%) die een langere hersteltijd nodig hebben. Voor deze groep is het erg belangrijk om het herstel van de hersenschudding op de juiste manier te begeleiden, omdat het anders erg lang kan duren voordat een sporter weer helemaal hersteld is.

Hoe kan een hersenschudding vastgesteld worden?

Het is moeilijk om een hersenschudding vast te stellen en het is belangrijk om te weten dat je een hersenschudding ook kunt hebben zonder dat je het bewustzijn hebt verloren. Mogelijke symptomen van een hersenschudding bij sporters zijn:

 • Verwardheid
 • Geïrriteerd reageren
 • Langzaam antwoorden
 • Verdoofdheid, sufheid
 • Hoofdpijn
 • Slaperigheid
 • Evenwichtsproblemen of duizeligheid
 • Dubbel of wazig zien
 • Extra gevoelig voor licht of geluid
 • Misselijkheid
 • Verstoorde concentratie en oriëntatie
 • Geheugenproblemen

Na de klap, val of botsing kun je de sporters een aantal vragen stellen om te controleren of er sprake is van een hersenschudding:

 • Vragen die zijn oriëntatie in tijd, plaats en persoon testen. Bijvoorbeeld: Tegen welke club spelen we? Welke dag is het vandaag? In welke plaats is de wedstrijd?
 • Vragen die zijn concentratie testen, Bijvoorbeeld: wat zijn de dagen van de week van achteren naar voren?
 • Vragen die zijn geheugen testen. Wat is de stand? Op welke positie speel je?

De ernst van een hersenschudding verschilt. Je kunt de Hoofdletsel App (zie onderaan deze pagina) gebruiken om een inschatting te maken van de ernst. Twijfel je over de ernst, neem dan direct contact op met de huisarts of bel 112. Bij twijfel of een sporter wel of geen hersenschudding heeft kun je beter het zekere voor het onzekere nemen: altijd wisselen of stoppen met de training of wedstrijd. Als een sporter nog in dezelfde wedstrijd of training een nieuwe hersenschudding oploopt, dan kan dat levensbedreigend zijn, ook wanneer het om maar een kleine botsing of klap gaat.

Lees op www.sportzorg.nl/sportblessures/hersenschudding wanneer je weer mag sporten na een hersenschudding en hoe je een hersenschudding kunt voorkomen. Download de Hoofdletsel App in de Google play store of de App store (Apple).