Verzekeringen
voor Sporters

Voor onze KNMV Basis Sportlicentiehouders en onze Startlicentiehouders hebben we collectief twee verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering. Deze verzekeringen gelden alleen tijdens deelname aan wedstrijden, trainingen en overige motorgerelateerde evenementen, waarvoor jouw licentie geldig is en de KNMV je toestemming geeft om aan deel te nemen. Hier vind je de verzekerde bedragen voor 2024.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade die door jou aan andere personen, zijnde niet-deelnemers, is toegebracht.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van een motorsportongeval. Klik hier voor meer informatie.
Let op: KNMV Basis Sportlicentiehouders die niet woonachtig zijn in Nederland, kunnen NIET verzekerd worden voor ongevallen.

Wie vallen onder de ongevallendekking?

De collectieve ongevallendekking geldt niet enkel voor licentiehouders, maar ook voor officials, clubmedewerkers en toeschouwers.

Je verzekerd bedrag ophogen?

Wij bieden de mogelijkheid aan KNMV Basis Sportlicentiehouders en Startlicentiehouders om individueel het verzekerde bedrag voor de ongevallendekking op te hogen. Kijk voor meer informatie op knmv.krollerboom.nl of mail knmv@krollerboom.nl.

Verzeker je crossmotor met de MX-Polis

Een andere verzekering die voor sporters interessant is, is de KNMV MX-polis. Crossmotoren worden na diefstal bijna nooit teruggevonden. Om ervoor te zorgen dat jij of je kind kan blijven genieten van het motocrossen, is de KNMV MX-polis ontwikkeld. Deze verzekering is voor alle amateursporters die aan motocross doen en in het bezit zijn van een KNMV-licentie.