Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart a.s. mag je stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen zet de KNMV de standpunten van de politieke partijen voor je op een rij.

Wat gaan de politieke partijen de aankomende jaren voor jou als motorrijder betekenen? Welke partijen maken zich hard voor het actuele thema’s zoals verkeersveiligheid, geluidsoverlast en weginfrastructuur in politiek Den Haag? Je leest alles op deze pagina!

De KNMV heeft alle partijprogramma’s bestudeerd. Daarnaast hebben we alle politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten (geen afsplitsingen) gevraagd te reageren op drie actuele thema’s voor motorrijdend Nederland:

  1. Verkeersveiligheid: welke maatregelen zijn er nodig om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers, met name onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals motorrijders, terug te dringen? Lees het artikel hier.
  1. Weginfrastructuur: welke maatregelen en investeringen voorzien de partijen om de weginfrastructuur voor motorrijders veilig en duurzaam in te richten? Lees het artikel hier.
  1. Geluidsoverlast: de geluidsoverlast van enkele motorrijders staat vaak in een negatief daglicht onder bewoners van diverse gemeenten in Nederland. Hoe voorzien de partijen om geluidoverlast aan te pakken? Lees het artikel hier.

Tot slot hebben we aan alle partijen gevraagd: wat gaat uw partij de komende jaren betekenen voor motorrijdend Nederland?

Blogs

In een serie blogs gaan we dieper in op alle thema's, waarbij we ook uitgebreid de standpunten van de KNMV meenemen.

KNMV.nl
Hieronder vind je per partij wat ze jou, als motorrijder, willen laten weten.

De VVD ziet graag lagere boetes voor kleine overtredingen en hogere boetes voor zwaardere of herhaalde overtredingen. Ook wil de partij Europese afspraken maken zodat ook buitenlandse verkeershufters hun boetes in Nederland betalen.

Lees meer →

De PVV pleit voor een verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 140 km/h. Ook beoogt de partij om te blijven investeren in nieuwe en veilige wegen. Nederland heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van goede infrastructuur en dat vindt de PVV belangrijk, ook in de toekomst.

Lees meer →

Het CDA vindt het in zijn algemeen belangrijk om bij de besluiten die over verkeer gaan constante aandacht te houden voor de motorrijders. Motorrijders worden nogal eens over het hoofd gezien. Het CDA vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen rekening wordt gehouden met de motorrijder.

Lees meer →

Nederland is klein, de ruimte is schaars. Ondertussen staan we voor grote opgaven. We willen een miljoen huizen bouwen, slimme ov-verbindingen aanleggen, de klimaatdoelen halen en onze natuur beschermen en behouden. Dat is een gigantische puzzel. Het is belangrijk dat we volop samenwerken. Zodat het in Nederland niet alleen fijn wonen is, maar ook fijn leven. En er plek is voor een passie als motorrijden zonder dat anderen daar last van hebben.

Lees meer →

Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/h de norm voor auto’s. Dat beperkt het aantal verkeersslachtoffers, en verminderd de luchtvervuiling en geluidsoverlast. We leggen geen nieuwe autowegen aan, want meer asfalt leidt alleen maar tot meer files.

Lees meer →

Schoon en betaalbaar vervoer kunnen we niet overlaten aan de markt. De politiek zal opnieuw verantwoordelijkheid moeten nemen voor het vervoer, door het openbaar vervoer in publieke handen te nemen.

Lees meer →

Motorrijden is een mooie sport en hobby. Steeds meer Nederlanders halen dan ook hun motorrijbewijs. Om te zorgen dat het voor iedereen leuk en veilig blijft zorgen we voor goede infrastructuur en voorlichting bij andere weggebruikers. De rotte appels pakken we aan zodat negatieve incidenten niet afstralen op de motorgemeenschap.

Lees meer →

De ChristenUnie streeft ernaar het aantal verkeersdoden verder te verminderen na de stabilisatie van de afgelopen jaren. De inzet richt zich vooral op het tegengaan van ongelukken met kwetsbare verkeersdeelnemers. Overtredingen binnen de bebouwde kom worden harder aangepakt, stelselmatige overtreders worden strenger gestraft, met name bij zwaardere overtredingen.

Lees meer →

Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid 30km/h. De maximum snelheid op autosnelwegen wordt overdag en ‘s nachts 100 km/h en op ringwegen maximaal 70 km/h. Al het vervoer rijdt in 2030 op 100% duurzame energie, vooral op elektriciteit en voor een klein deel op groene waterstof. In de buurt van natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier.

Lees meer →

De SGP vindt het positief als mensen de motor in plaats van de auto pakken. Het scheelt drukte op de weg. De SGP zet zich in voor de aanpak van onveilige wegsituaties.

Lees meer →

50PLUS gaat zich ook de komende tijd inzetten voor verkeersveiligheid in brede zin. Elke verkeersdeelnemer moet het gevoel hebben zo veilig mogelijk aan het verkeer te kunnen deelnemen, en zich verantwoordelijk te voelen voor zijn eigen bijdrage daaraan. De overheid moet hierbij duidelijke kaders stellen, de regie nemen en investeren.

Lees meer →

DENK legt zich toe op de automobilist en wil zich profileren als dé autopartij van Nederland. Per direct weer 130 km/h maximumsnelheid invoeren. DENK voorziet met landelijke wetgeving lokale heffingen die automobilisten raken te maximeren, waardoor bijvoorbeeld parkeerkosten omlaag gaan.

Lees meer →

Nog nooit in de geschiedenis kon de mens zich zo vrij bewegen als nu: we kunnen de hele wereld zien. Daarom is FvD vóór mobiliteit. Ze willen het vliegverkeer faciliteren en automobilisten niet dwarszitten. Subsidies op elektrische auto’s moeten worden stopgezet.

Lees meer →