Tweede Kamerverkiezingen 2021 – VVD

De VVD ziet graag lagere boetes voor kleine overtredingen en hogere boetes voor zwaardere of herhaalde overtredingen. Ook wil de partij Europese afspraken maken zodat ook buitenlandse verkeershufters hun boetes in Nederland betalen.

De VVD pleit voor de uitvoering van het strategisch plan verkeersveiligheid om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland te verminderen. De partij beoogt het groeifonds te gebruiken voor investeringen in infrastructuur waar deze het meest effectief zijn. De grootste bereikbaarheidsknelpunten moeten voorrang krijgen.

De partij wil een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur in de avond. Overdag is de maximumsnelheid afgestemd op de geldende veiligheids- en milieunormen, waaronder de reductie van landelijke stikstofemissies. Wanneer de stikstofuitstoot voldoende is teruggebracht, bijvoorbeeld door een toename van emissieloos rijden, willen ze de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur overdag weer invoeren.

Voor wat betreft de weginfrastructuur pleit de VVD voor een de structurele aanpak van de stikstofuitstoot. Daarbij dient veiligheid te allen tijde boven milieueisen te gaan. Dit houdt in dat noodzakelijk onderhoud en renovatie aan wegen, bruggen en dijken altijd doorgang kan vinden, ongeacht de stikstofuitstoot die daarmee gepaard gaat

Voor dit artikel over de Tweede Kamerverkiezingen zijn alle politieke partijen uitgenodigd om te reageren op de aanvullende stellingen over actuele thema’s voor motorrijders. De VVD heeft geen aanvullende informatie aangeleverd.