Tweede Kamerverkiezingen 2021 – SGP

De SGP vindt het positief als mensen de motor in plaats van de auto pakken. Het scheelt drukte op de weg. De SGP zet zich in voor de aanpak van onveilige wegsituaties.

Volgens de SGP moet er geïnvesteerd worden in niet-infrastructurele maatregelen, als opvolging van het programma Beter Benutten, en nieuwe mobiliteitsconcepten. Denk aan het stimuleren van automobilisten om op een andere manier naar het werk te gaan. Alle 100 km/h N-wegen van het Rijk dienen fysieke rijbaanscheiding te krijgen.

Meer nationale cofinanciering is nodig voor investeringen van gemeenten en provincies om hun wegennet veiliger te maken. Denk aan aanpassingen in woonwijken die te hard rijden onmogelijk maken, veiligere fietspaden en kruispunten, ook voor elektrische fietsen, aparte rijbanen voor fietsers en auto’s, veiliger 80-km/h wegen en meer verkeershandhaving. Bij het opstellen van plannen voor nieuwe infraprojecten moet verkeersveiligheid al in het beginstadium meegenomen worden. Snelheidsmaniakken moeten veel hogere boetes krijgen, zeker als ze vaker in de fout gaan. Felverlichte LED-reclameschermen die langs wegen staan en weggebruikers (kunnen) afleiden, moeten verdwijnen.

Reactie van de SGP op de aanvullende stellingen:

  • Verkeersveiligheid: De SGP wil meer budget voor het veiliger maken van weginfrastructuur, ook voor motorrijders. De SGP wil een fiscaal voordeel voor veilige auto’s en motoren en het inbouwen van rijhulpsystemen.
  • Weginfrastructuur: De SGP wil meer budget voor het veiliger maken van weginfrastructuur, ook voor motorrijders. Wegbeheerders moeten beter samenwerken met motorrijdend Nederland om onveilige situaties in kaart te brengen en aan te pakken.
  • Geluidsoverlast: De SGP vindt dat geluidsoverlast door motorrijders aangepakt moet worden door inzet van gemeentelijke opsporingsambtenaren. Wegafsluitingen zijn niet het eerst aangewezen middel. De goeden lijden onder de kwaden. Er moet verder gekeken worden naar de regelgeving voor onder meer decibel-dempers en naar aanvullende keuringen.