Tweede Kamerverkiezingen 2021 – Partij voor de Dieren

Binnen de bebouwde kom is de maximum snelheid 30km/h. De maximum snelheid op autosnelwegen wordt overdag en ‘s nachts 100 km/h en op ringwegen maximaal 70 km/h. Al het vervoer rijdt in 2030 op 100% duurzame energie, vooral op elektriciteit en voor een klein deel op groene waterstof. In de buurt van natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier.

Geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen, anders dan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Er komen meer woonerven waar de voetganger altijd voorrang heeft en de automobilist stapvoets rijdt.

Voor dit artikel over de Tweede Kamerverkiezingen zijn alle politieke partijen uitgenodigd om te reageren op de aanvullende stellingen over actuele thema’s voor motorrijders. De Partij voor de Dieren heeft geen aanvullende informatie aangeleverd.