Tweede Kamerverkiezingen 2021 – D66

Nederland is klein, de ruimte is schaars. Ondertussen staan we voor grote opgaven. We willen een miljoen huizen bouwen, slimme ov-verbindingen aanleggen, de klimaatdoelen halen en onze natuur beschermen en behouden. Dat is een gigantische puzzel. Het is belangrijk dat we volop samenwerken. Zodat het in Nederland niet alleen fijn wonen is, maar ook fijn leven. En er plek is voor een passie als motorrijden zonder dat anderen daar last van hebben.

D66 waardeert het dan ook zeer dat de KNMV samenwerkt met gemeenten bijvoorbeeld om kwetsbare dijkwegen te ontzien. D66 stimuleert groene en schone initiatieven en door andere vervoersopties aantrekkelijker te maken, worden de wegen in de toekomst hopelijk wat rustiger. Daarnaast blijven we uiteraard het manifest Verkeersveiligheid steunen voor meer veiligheid op de weg.

Reactie van D66 op de aanvullende stellingen:

  • Verkeersveiligheid: Iedereen die deelneemt aan het verkeer, moet veilig thuiskomen. Ondertussen neemt het aantal deelnemers aan het verkeer toe en zien we ook nieuwe manieren van vervoer. Denk aan elektrische fietsen, bakfietsen en speed pedelecs. Daarom wil D66 verkeersveiligheid prioriteit geven. Er is meer sturing van het Rijk nodig om te kunnen investeren in een veilige infrastructuur, betere verkeershandhaving en veilig gedrag in het verkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan motorvriendelijke vangrails en goede straatverlichting. Veilig filerijden vinden wij heel belangrijk en we stimuleren experimenten met zelfrijdende en met elkaar communicerende (vracht)auto’s op de snelweg.
  • Weginfrastructuur: In Nederland is de ruimte schaars en zijn de wegen vol. In plaats van nog meer wegen aanleggen, zetten we in op aantrekkelijke alternatieven om van A naar B te komen. D66 wil daarom investeren in het openbaar vervoer. Daarnaast wil D66 van thuiswerken een recht maken. Het afgelopen jaar werkten we massaal thuis. Veel mensen ging dat eigenlijk heel goed af. Een bijkomend voordeel: we zien dat de files hierdoor afnemen. En wanneer mensen vrijer zijn hun kantooruren in te delen, hoeft niet iedereen hetzelfde moment de weg op. Dat is goed voor het klimaat, onze economie en zorgt voor meer veiligheid op de weg.
  • Geluidsoverlast: Geluidsoverlast is vervelend. Voor bewoners in gemeenten, maar ook voor motorrijders die anderen tijdens hun rit niet tot last willen zijn. We hopen daarom dat steeds meer motorrijders de overstap maken naar elektrisch rijden. Dat draagt bij aan onze strijd tegen klimaatverandering, maar zorgt ook voor meer rust op de weg. Er zijn al flink wat schone motoren op de markt en het zou mooi en goed zijn als grote fabrikanten meer modellen gaan produceren. Om de overstap voor motorrijders aantrekkelijk te maken, zijn er ook subsidies en vrijstellingen.

Een APK geldt op dit moment niet voor motoren, maar wij denken dat dit wel kan voorkomen dat er uitlaten op motoren worden gemonteerd die meer fijnstof doorlaten en meer geluid produceren. Zo’n APK is daarmee ook beter voor de verkeersveiligheid. Tot slot: geluidsnormen zijn er niet voor niets: D66 wil geluidsmetingen in grote steden voor gemotoriseerd verkeer, zodat overtreders aangepakt worden.