Tweede Kamerverkiezingen 2021 – 50PLUS

50PLUS gaat zich ook de komende tijd inzetten voor verkeersveiligheid in brede zin. Elke verkeersdeelnemer moet het gevoel hebben zo veilig mogelijk aan het verkeer te kunnen deelnemen, en zich verantwoordelijk te voelen voor zijn eigen bijdrage daaraan. De overheid moet hierbij duidelijke kaders stellen, de regie nemen en investeren.

50PLUS vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met motorrijders om van hen te horen welke wensen zij concreet hebben want het verbeteren van de verkeersveiligheid is een lange termijn kwestie, die ons allemaal aangaat.

Reactie van 50PLUS op de aanvullende stellingen:

  • Verkeersveiligheid: 50PLUS heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor verkeersveiligheid. Wij vinden dat één van de belangrijke aspecten van verkeersveiligheid een goede, overzichtelijke en veilige wegindeling is. Dat komt alle kwetsbare verkeersdeelnemers ten goede! Daarnaast is handhaving een belangrijk aspect, en zou er nog meer ingezet moeten worden op bewustwording en gedragsverandering. Ondanks wetgeving zijn er bijvoorbeeld nog steeds veel mensen die appen in het verkeer, geen gordel dragen of met te veel drank op toch achter het stuur gaan zitten. Dat moet echt anders.
  • Weginfrastructuur: Het is goed om te investeren in een veilige en duidelijke wegindeling. Dat komt alle verkeersdeelnemers ten goede, maar zeker de meer kwetsbaren (zoals motorrijders). Alle landelijke en regionale wegbeheerders moeten in brede zin kijken naar veilige infrastructuur. Dat is één van de belangrijkste pijlers onder verkeersveiligheid.
  • Geluidsoverlast: Het is wat betreft geluidsoverlast goed dat de technische middelen die beschikbaar zijn om dit terug te dringen, toe te passen. En te kijken naar nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Zo kunnen motorrijders er lekker op uit blijven gaan.