Nevenactiviteiten

Overzicht nevenactiviteiten toezichthouders KNMV

Alle raad van toezicht leden binnen de vereniging zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet. Hieronder staat een overzicht van de nevenfuncties die de verschillende toezichthouders vervullen.

Karel Bonsen (voorzitter)           

 • Lid Bomenwacht gemeente Oost Gelre

Frans de Bruijn

 • Penningmeester Esther Vergeer Foundation
 • Lid raad van commissarissen Vallei Auto Groep BV
 • Lid raad van advies Auto Wegh Holding BV
 • Bestuurslid VvE Vrolikstraat 273 Amsterdam

Kjeld Cornelissen            

 • Eigenaar LumiShare Investments BV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Maqqie.com

Jeroen de Leeuw             

 • Voorzitter RvC Brabant Wonen
 • Lid RvC en voorzitter renumeratiecommissie Kleurrijk Wonen
 • Lid Raad van Advies Bachelor Financial Services management NCOI/Salto
 • Lid Raad van Toezicht Wij 3.0
 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Almere
 • Lid (penningmeester) Bondsbestuur KNZB
 • Lid Financiële Commissie NOC*NSF
 • Lid selectiecommissie NOC*NSF
 • Adviseur Governance by Meaning
 • Chauffeur Buurtbus, Bravo, Zuidoost-Brabant contracten

Maxime Verhagen           

 • Speciaal vertegenwoordiger voor de Nederlandse Industriële participatie in de F-35 
 • President commissaris Signify Benelux (Eindhoven)
 • President commissaris Van Gelder BV (Nijkerk)
 • Lid RvT kasteel oud Poelgeest (Oegstgeest)
 • President commissaris stichting kadaster en hypotheek, wezen Bonaire (Kralendijk)