KNMV 2020 – Sport

De werkgroep Sport heeft de KNMV de opdracht gegeven om de bond als dé branchpartij te zijn die service levert aan motorsportend Nederland. Kort samengevat komt het er op neer dat de KNMV er voor iedere motorsporter is en dat de coureur centraal staat.

Om de continuïteit van de motorsport in Nederland te borgen heeft de werkgroep een lijst met meer dan 30 kleine projecten aan het bondsbureau overhandigd. Een deel van deze wensen zijn inmiddels geïmplementeerd, het overgrote deel wordt de komende maanden en in enkele gevallen binnen enkele jaren gerealiseerd.

Eén van de ambities is om de diverse commissies in de motorsport langzaam los te laten en meer te werken met expertgroepen. Dit zijn tijdelijk samengestelde groepen die aan de slag gaan met concrete projecten. Zo hebben we rondom de Internationale Zesdaagse een expertgroep samengesteld om de selectiecriteria voor een KNMV World Trophy team (WTT) duidelijk op papier te zetten.

Met een kleine groep vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de endurosport hebben we op die manier snel concreet kunnen maken waar rijders aan moeten voldoen om aanspraak te maken op een plek in het WTT. Dit bleek een uitstekende samenwerking te zijn.

Verder wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het verbeteren van de communicatie met licentiehouders, het verbeteren van online inschrijfmodules en het verbeteren van het vrijwilligersbeleid.