Opleiding MT-3

Opleiding MT-3

De opleiding MT-3 van de KNMV is het vervolg van de MT-2 opleiding waarmee je na het positief afronden van deze cursus gediplomeerd motorsporttrainer bent, werkzaam in de (breedte)sport. De opleiding bestaat uit 5 cursusdagen, een portfolio en een praktijkexamen.

MT-3 opleiding voor wie?

MT-3 is de vervolgopleiding voor de MT-2 trainers welke wordt afgesloten met een officieel diploma. Deze cursus is alleen toegankelijk voor leden van de KNMV die in het bezit zijn van een MT-2 diploma.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Dag 1: Didactiek, grondmotorische eigenschappen en trainingsleer
Dag 2: Periodisering, motorisch leren en voeding
Dag 3: Kennistoets
Dag 4: Presentatie jaarplanning
Dag 5: Praktijkexamen
Dag 6: Herexamen (eventueel)

Data

Data 1e cursus

Datum Evenement
13 januari Didactiek, grondmotorische eigenschappen en trainingsleer
27 januari Periodisering, motorisch leren en voeding
24 februari Kennistoets
23 maart Presentatie jaarplanning
7 september Praktijkexamen
28 september Herexamen (eventueel)

Bijbehorende documenten

Kwalificatieprofiel MT-3

Toetsdocument MT-3

Toetsreglement sport

Meer informatie over de MT-3 opleiding? Neem dan contact op met Tomas Evers: opleidingen@knmv.nl.

Kalender MT-3 opleiding