Opleiding MT-2

Opleiding MT-2

De opleiding MT-2 van de KNMV leidt op tot assistent-motorsporttrainer die werkzaam is binnen de (breedte)sport met sporters op club- en districtsniveau. Hij/zij enthousiasmeert de sporters in hun sportieve en technische ontwikkeling. De Motorsporttrainer niveau 2 zorgt dat de sportactiviteit soepel verloopt. Kerntaken van de Motorsporttrainer niveau 2 zijn: het verzorgen van trainingen en het begeleiden van sporters tijdens wedstrijden. De opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten, een portfolio en een praktijkexamen en wordt gegeven in een periode van twee tot vijf maanden (afhankelijk van de motorsportkalender en vakanties).

MT-2 opleiding voor wie?

MT-2 is een unieke opleiding voor iedereen die nu al trainingen binnen de (breedte)sport verzorgt, en wordt afgesloten met officieel diploma. Je kunt deze opleiding binnen jouw tak van motorsport volgen. De minimale leeftijd om deel te nemen aan de cursus is 18 jaar.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt een aantal workshops, werkt veel samen met de cursisten aan de diverse opdrachten en legt uiteindelijk de Proeven van Bekwaamheid (examens) af. Deskundige docenten zullen je begeleiden. Zie hieronder de indeling van de workshops:

  • Dag 1: agogiek, ontwikkelfasen, DA-model en warming-up
  • Dag 2: trainingsleer, oefening ontwerpen en spelvormen
  • Dag 3: EHBO en lesvoorbereiding maken
  • Dag 4: praktijkdag
  • Dag 5: praktijkexamen

Data

Data 1e cursus

Datum Evenement
20 januari 1e theorie dag
3 februari 2e theorie dag
10 februari 3e theorie dag EHBO + Doping + Theorie naar praktijk
17 februari 1e praktijkdag
2 maart 2e praktijkdag (examen)

Data 2e cursus

Datum Activiteit
4 mei 1e theorie dag
18 mei 2e theorie dag
1 juni 3e theorie dag EHBO + Doping + Theorie naar praktijk
8 juni 1e praktijkdag
22 juni 2e praktijkdag (examen)

Data 3e cursus

Datum Activiteit
3 augustus 1e theorie dag
17 augustus 2e theorie dag
24 augustus 3e theorie dag EHBO + Doping + Theorie naar praktijk
31 augustus 1e praktijkdag
14 september 2e praktijkdag (examen)

 

Bijbehorende documenten

Kwalificatieprofiel MT-2
Toetsdocumenten MT-2
Toetsreglement sport

Kalender MT-2 opleiding