Opleiding MT-2

Opleiding MT-2

De opleiding MT-2 van de KNMV leidt op tot assistent-motorsporttrainer die werkzaam is binnen de (breedte)sport met sporters op club- en districtsniveau. Hij/zij enthousiasmeert de sporters in hun sportieve en technische ontwikkeling. De Motorsporttrainer niveau 2 zorgt dat de sportactiviteit soepel verloopt. Kerntaken van de Motorsporttrainer niveau 2 zijn: het verzorgen van trainingen, het begeleiden van sporters tijdens wedstrijden en het assisteren bij activiteiten in de sportorganisatie. De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten, een portfolio en een praktijkexamen en wordt gegeven in een periode van twee tot vijf maanden (afhankelijk van de motorsportkalender en vakanties).

MT-2 opleiding voor wie?

MT-2 is een unieke opleiding voor iedereen die nu al trainingen binnen de (breedte)sport verzorgt, en wordt afgesloten met officieel diploma. Je kunt deze opleiding binnen jouw tak van motorsport volgen. De minimale leeftijd om deel te nemen aan de cursus is 18 jaar.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt een aantal workshops, werkt veel samen met de cursisten aan de diverse opdrachten en legt uiteindelijk de Proeven van Bekwaamheid (examens) af. Deskundige docenten zullen je begeleiden. Zie hieronder de indeling van de workshops:

Dag 1: agogiek, ontwikkelfasen, DA-model en warming-up

Dag 2: trainingsleer, oefening ontwerpen en spelvormen

Dag 3: EHBO en lesvoorbereiding maken

Dag 4: praktijk technische aspecten

Dag 5: praktijk technische en tactische aspecten

Dag 6: proefexamen

Dag 7: praktijkexamen

Kosten

De kosten voor deelname aan de opleiding MT-2 bedraagt €400,- en is alleen toegankelijk voor KNMV-leden. Wanneer je je inschrijft en nog geen lid bent, zal automatisch het lidmaatschap gefactureerd worden. De prijs van de cursus is inclusief één keer praktijkexamen (PVB geven van trainingen). Voor een herexamen rekenen wij €100,-.

Bijbehorende documenten

Kwalificatieprofiel MT-2
PVB beschrijvingen MT-2
Toetsreglement sport
Toetsplan MT-2

 

Meer informatie en aanmelden

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data bekend. Aanmelden is dus ook niet mogelijk. Heb je vragen, neem dan contact op met Joska Le Conté: 026 – 352 8519 of j.leconte@knmv.nl.

Kalender MT-2 opleiding