Opleiding MT-2

Opleiding MT-2

De opleiding MT-2 van de KNMV leidt op tot assistent-motorsporttrainer die werkzaam is binnen de (breedte)sport met sporters op club- en districtsniveau. Hij/zij enthousiasmeert de sporters in hun sportieve en technische ontwikkeling. De Motorsporttrainer niveau 2 zorgt dat de sportactiviteit soepel verloopt. Kerntaken van de Motorsporttrainer niveau 2 zijn: het verzorgen van trainingen, het begeleiden van sporters tijdens wedstrijden en het assisteren bij activiteiten in de sportorganisatie. De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten, een portfolio en een praktijkexamen en wordt gegeven in een periode van twee tot vijf maanden (afhankelijk van de motorsportkalender en vakanties).

MT-2 opleiding voor wie?

MT-2 is een unieke opleiding voor iedereen die nu al trainingen binnen de (breedte)sport verzorgt, en wordt afgesloten met officieel diploma. Je kunt deze opleiding binnen jouw tak van motorsport volgen. De minimale leeftijd om deel te nemen aan de cursus is 18 jaar.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je volgt een aantal workshops, werkt veel samen met de cursisten aan de diverse opdrachten en legt uiteindelijk de Proeven van Bekwaamheid (examens) af. Deskundige docenten zullen je begeleiden. Zie hieronder de indeling van de workshops:

Dag 1: agogiek, ontwikkelfasen, DA-model en warming-up
Dag 2: trainingsleer, oefening ontwerpen en spelvormen
Dag 3: EHBO en lesvoorbereiding maken
Dag 4: praktijk technische aspecten
Dag 5: praktijk technische en tactische aspecten
Dag 6: proefexamen
Dag 7: praktijkexamen

Data

De cursus is afgestemd op motocross. Het is mogelijk om in overige motorsportdisciplines deel te nemen. De theoriedagen zijn op dezelfde data, de praktijkdata wordt in overleg afgestemd.

Momenteel zijn we bezig met het updaten van de cursusopzet. Zodra nieuwe data bekend zijn maken we dit bekend.

Verkorte MT-2 opleiding

De verkorte MT-2-opleiding is inhoudelijk gelijk aan de reguliere opleiding. Alleen wordt alle stof in sneltreintempo behandeld en doe je de vierde dag direct examen door de PVB-training geven. Er is tussendoor dus geen ruimte om te oefenen met training geven bij je eigen club. Daarom is de opleiding alleen toegankelijk voor personen die al ervaring hebben met het geven van training.

Heb je vragen of wil je in een andere motorsportdiscipline deelnemen, neem ook dan contact op met Caroline Sluiter: 026 – 352 8536 of c.sluiter@knmv.nl. Naast de opleidingsdagen dienen in de eigen tijd ook nog twee Proeven van Bekwaamheid (examens) gedaan te worden, namelijk begeleiden bij wedstrijden en assisteren bij een activiteit. Tevens zitten er een aantal huiswerkopdrachten bij.

Bijbehorende documenten

Kwalificatieprofiel MT-2
Toetsdocumenten MT-2
Toetsreglement sport

Kalender MT-2 opleiding