Module 2: Theoretische module Krachtenspel van de motor

Motorrijders lopen relatief veel risico in het verkeer. Een motorrijder heeft een bijna 25 keer grotere kans dodelijk te verongelukken ten opzichte van de inzittende van een auto. Motorrijders hebben namelijk geen secundaire (passieve) veiligheidsvoorzieningen, zoals kooiconstructies, kreukelzones en airbags, terwijl een auto deze wel heeft. Ook qua primaire (actieve) veiligheidsvoorzieningen loopt een motor nog achter ten opzichte van een personenauto.

Verder speelt de motorrijder zelf een actievere rol in de besturing van zijn motorfiets. Hij maakt immers zelf onderdeel uit van het totale evenwichtssysteem van de tweewieler. Daar komt nog bij dat een bedieningsfout eerder catastrofale gevolgen heeft dan als dit gebeurt bij de besturing van vierwielig motorvoertuig. Daarom vraagt het rijden met een motorfiets een hoge vaardigheid in de bediening en beheersing van het voertuig. Kennis van het vakgebied dynamica en ook van de kinematica, dat ook onderdeel is van deze module, speelt een belangrijke rol bij het opleiding van een vaardige en veilige motorrijder. In opleidingsland ontbreekt het doorgaans aan het benodigde inzicht in de dynamica van de motorfiets. Om die reden maakt de module Voertuigdynamica deel uit van de opleiding tot KNMV Gediplomeerd Rijinstructeur.

Moduleprijs: € 185,-
Examenprijs: € 40,-
Minimale deelname: 5 personen
Extra studiebelasting thuis ca. 8 sbu.

Inschrijven

Cursusdata: klik hier
Inschrijven: klik hier
Cursusvoorwaarden KGI: Klik hier
Examenvoorwaarden KGI: klik hier

Module 3: Theoretische module Onderwijskunde en Verkeer >>