Dagverzekering

De KNMV-docenten doen er alles aan om valpartijen en de schade die daarmee gepaard kan gaan te voorkomen. Mocht dit desondanks voorkomen, dan is een goede verzekering wel zo fijn. Controleer daarom de polisvoorwaarden van je eigen verzekering om te weten of deze in een dergelijk geval voldoende dekking biedt. Is dit niet het geval dan kan het verstandig zijn om een aanvullende dagverzekering af te sluiten.

Ben je bij KNMV Verzekeringen verzekerd?

Heb je op je motor bij KNMV verzekeringen een WA en Volledig Casco dekking, dan ben je met jouw motor volledig verzekerd voor eventuele schades die kunnen ontstaan tijdens het volgen van een voortgezette rijopleiding bij de KNMV. Bij een schade tijdens de VRO wordt er geen terugval op de bonus/malusladder toegepast. Het door jou gekozen eigen risico blijft wel van toepassing. Het is mogelijk een hoger vrijwillig eigen risico te kiezen. De keuze is 500 euro of 750 euro. Dit geldt alleen voor motoren met een cataloguswaarde tot 20.000 euro.

Ben je elders verzekerd?

Deelnemers aan een voortgezette rijopleiding van de KNMV hebben de mogelijkheid om een aanvullende dagverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt om de volgende redenen aangeboden:

  1. Om discussie met de motorverzekeraar te vermijden over de dekking tijdens een voortgezette rijopleiding van de KNMV (op een afgesloten terrein).
  2. Om de mogelijkheid te bieden ook WA- of WA beperkt casco-verzekerde motoren tijdens de cursus aanvullend Volledig Casco te verzekeren.
  3. Voor het behoud van no-claimkorting van je eigen casco-verzekering.

Geldigheid Dagverzekering

  • De dagverzekering is alleen voor trainingen op afgesloten terrein. Bij trainingen op de openbare weg is je eigen verzekering van toepassing.
  • Deze verzekering is uitsluitend geldig op de cursusdag zelf en de dekking start na het begin van de cursus en eindigt bij (tussentijdse) beëindiging van de cursus.
  • Dit betekent dat de motor uitsluitend tijdens het volgen van de opleiding is verzekerd en niet tijdens de heen- of terugreis!
  • De motor mag niet ouder zijn dan 10 jaar (bouwjaar).
  • Maximale oorspronkelijke cataloguswaarde € 35.000,-

Verzekerd object

De dagverzekering dekt de zogenaamde cascoschade. Dat houdt in dat uitsluitend schade aan de eigen motor en eventueel vast gemonteerde accessoires verzekerd zijn. Toelichting: schade aan helm en/of kleding is niet meeverzekerd. Medische kosten en eventuele letselschade komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Repatriëring

Onder de dagverzekering is het naar de dealer brengen van de motor eveneens verzekerd. Dit betekent dat, indien de motor niet meer veilig te berijden is, je een beroep kunt doen op een hulpdienst. De cursusleider zal je hiermee behulpzaam zijn en zal tevens samen met jou een aantal formaliteiten afhandelen.

Schaderegeling

De schade wordt geregeld en vergoed op basis van de verzekeringsvoorwaarden. De schade moet gemeld worden bij de cursusleider van de betreffende cursus en d.m.v. een schadeformulier.

Klik hier voor de volledige voorwaarden en het afsluiten van de (Casco)-dagverzekering.