MXoN Symposium Duurzaamheid

“Onbekend maakt onbemind” eenieder heeft baat bij goed gereguleerd crossen op het gebied van veiligheid, overlast, innovatie (e-crossen), milieu (biodiversiteit), wild-crossen en relatie tussen club en omgeving. Binnen het MXoN Symposium op 27 september in Assen wordt de motorcross of Nations gebruikt als platform/katalysator om doelgroepen bijeen te halen en hen te inspireren middels innovaties, workshops, gastsprekers, demonstraties en tips op bovenstaande onderwerpen. Experts als de voorzitter van de FIM duurzaamheidscommissie Katia Juárez Dubón en biodiversiteit onderzoeker Nils Ryrholm geven bijvoorbeeld diepgang aan de onderwerpen.

Het symposium heeft verband met het beleid van Provincie Drenthe in het kader van Beleefbare natuur, waarbij natuurbeleid niet apart maar juist in verbinding met recreatie, landbouw en water wordt ontwikkeld. Natuur en sport kunnen elkaar hier versterken wat een belangrijk uitgangspunt is voor het behoud van de huidige sportinfrastructuur binnen de motorcross. Tevens haakt het in op verbetering van het Motocross Imago.