Coronavirus

(Laatste update: 26-01-2022)

De maatschappelijke gevolgen van het coronavirus treffen ook de (inter)nationale motorsport. Wij volgen nauwlettend de adviezen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier vind je actuele informatie over wijzigingen op de KNMV-kalender en meer.

Vragen

Met dringende vragen kun je bij ons terecht via 026-352 8510 (ma t/m vr, 08:30 – 17:00) Let op: vanwege de coronacrisis zijn wij telefonisch soms minder goed bereikbaar. In dat geval kun je te allen tijde mailen naar serviceteam@knmv.nl en krijg je zo spoedig mogelijk antwoord.

Recreatief motorrijden

Dat mag. Recreatief motorrijden is binnen de gestelde regels door de overheid niet verboden. Houd je daarbij wel aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid. Thuisblijven wordt aangemoedigd. Reizen naar het buitenland is mogelijk, al zijn er per regio beperkende maatregelen mogelijk. Kijk hiervoor op de pagina van de Rijksoverheid: Wijs op Reis.

Mocht u en/of uw club toch clubritten organiseren, houd dan rekening met alle basisregels die nog steeds gelden voor iedereen. Ervaar je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.

Sport

Per 26-01-2022 treden er nieuwe maatregelen in werking met betrekking tot de sport. Een heleboel van de bepekrende maatregelen waarmee we te maken hadden worden versoepeld. Binnen- en buitensport is weer toegestaan net als wedstrijden buiten clubverband. Daarbij is publiek weer welkom bij alle sportwedstrijden. Verder is er een protocol ‘verantwoord sporten’ van het NOC*NSF van kracht. Dit protocol lees je hier:

Voor clubs is er een aanvullend medisch protocol. Daarnaast kan de toolkit coronamaatregelen van NOC*NSF gebruikt worden om te zorgen dat de coronamaatregelen bij clubactiviteiten in acht gehouden worden:

In veel gevallen vragen gemeenten om een ‘coronaplan’ in combinatie van de evenementenvergunning. Een voorbeeld hiervan luidt als volgt:

Voor veel meer informatie over het coronavirus zelf verwijzen wij je door naar het RIVM. Op hun website vind je de meest actuele relevante informatie omtrent het virus. Als sporter vind je op de website van NOC*NSF extra tips en aanbevelingen.

English

On the 19th of December new restrictions will be put in place against the spreading of the corona virus at sporting facilities. From that day there will be a mandatory check of a Corona Access Certificate inside the buildings of sporting facilities for sporters. Outside on the sporting grounds it is advised to keep 1,5 meters distance from others. Spectators are not allowed to be present. We will keep using the national protocol for responsible sporting bij the NOC*NSF. This document can be found here:

Rijopleidingen

Er mag motorrijles worden gegeven. Ook theorie- en praktijkexamens mogen doorgaan.