WK/EK aanmelding

*Om deel te kunnen nemen heeft een rijder, naast een Internationale KNMV Motocrosslicentie, een aanvullende FIM WK-licentie of FIM Europe EK-licentie nodig. Er zijn twee soorten WK- en EK-licenties, een permanente voor alle evenementen of een One-event per wedstrijd. Het inschrijfgeld (EMX65-85 en EMX Women) per wedstrijd is € 100,- en dient vooraf aan de organisator te worden betaald. Informatie over het schrijfgeld voor evenementen in andere klassen vallen onder de betreffende promotor. De rijder bevestigt met deze aanmelding bij deze dat hij/zij in aanmerking wil komen voor deelname aan de hieronder vermelde wedstrijden voor het Europees Kampioenschap Motocross. De aanmelding is niet vrijblijvend. Door inzending van een aanmelding verplicht de rijder zich om deel te nemen aan die wedstrijden waarvoor hij/zij geaccepteerd en aangemeld wordt. Mocht een aangemelde rijder in de klasse EMX 65-85 of EMX Women niet deel kunnen nemen aan een wedstrijd dient hij/zij zich schriftelijk bij de KNMV af te melden. Rijders in andere klassen dienen zich in dat geval bij de betreffende promotor schriftelijk af te melden. Bij het niet afmelden voor een wedstrijd krijgt de KNMV een boete van FIM/FIM Europe van € 300,-, welke de KNMV in rekening brengt bij de betreffende rijder. Na het verzenden van deze registratie zal de KNMV verder informatie versturen.