Geluidsnormering Noppensport

Steeds meer motocrossverenigingen kunnen alleen nog op hun thuiscircuit rijden als ze een vergunning hebben. Eén van de eisen om zo’n vergunning te krijgen is dat het geluidsniveau op het circuit niet te hoog mag zijn. Wanneer de norm wordt overschreden, komt de vergunning in het gedrang en bestaat de kans dat een circuit gedwongen moet sluiten.

Geluidsnorm 94 en 100 dB(A)

Om deze reden heeft de KNMV samen met de MON (Motorsport Organisatie Nederland) een overeenkomst afgesloten waarin is vastgesteld dat de geluidsnorm voor motocross 94 dB(A) is voor Club- en Districtswedstrijden en voor vrije trainingen. Voor (O)NK-wedstrijden en Dutch Masters of Motocross geldt een geluidsnorm van 100 dB(A).

Geluidmeting

We meten sinds 2018 volgens het FIM 2 meter max. systeem op onze wedstrijden, wat ook door de FIM en FIM Europe wordt aangehouden voor WK- en EK-wedstrijden. Voor informatie hierover kan er doorverwezen worden naar het KNMV Geluidreglement Noppensport.