Geluidsnormering Noppensport

Steeds meer motocrossverenigingen kunnen alleen nog op hun thuiscircuit rijden als ze een vergunning hebben. Eén van de eisen om zo’n vergunning te krijgen is dat het geluidsniveau op het circuit niet te hoog mag zijn. Wanneer de norm wordt overschreden, komt de vergunning in het gedrang en bestaat de kans dat een circuit gedwongen moet sluiten.

Geluidsnorm 94 dB(A) – Breedtesport

Om deze reden heeft de KNMV samen met de MON (Motorsport Organisatie Nederland) een overeenkomst afgesloten waarin is vastgesteld dat de geluidsnorm voor motocross 94 dB(A) (dynamische meting) is voor Club- en Districtswedstrijden en voor vrije trainingen.

Geluidsnorm 113 dB(A) – KNMV-competities

Voor (O)NK-wedstrijden en Dutch Masters of Motocross geldt een geluidsnorm van 113 dB(A) (statische meting, max. twee meter). Richting 2025 zal deze norm ieder jaar één dB(A) verlaagt worden tot het in 2025 op 111 dB(A) uitkomt, de geluidsnorm die de FIM aanhoudt voor de MXGP. Meer informatie hierover lees je hier: Motocross geluidsnormering 2023, 2024 en 2025.

Geluidmeting

We meten sinds 2018 volgens het FIM 2 meter max. systeem op onze wedstrijden, wat ook door de FIM en FIM Europe wordt aangehouden voor WK- en EK-wedstrijden. Bekijk voor de meest actuele informatie hierover het KNMV Geluidreglement Noppensport dat je kunt vinden onder het kopje ‘wedstrijddocumenten’ op de motocrosspagina.