Geluidsnormering motocross

Steeds meer motocrossverenigingen kunnen alleen nog op hun thuiscircuit rijden als ze een vergunning hebben. Eén van de eisen om zo’n vergunning te krijgen is dat het geluidsniveau op het circuit niet te hoog mag zijn. Wanneer de norm wordt overschreden, komt de vergunning in het gedrang en bestaat de kans dat een circuit gedwongen moet sluiten.

Geluidsnorm 94 en 100 dB(A)

Om deze reden heeft de KNMV samen met de MON (Motorsport Organisatie Nederland) een overeenkomst afgesloten waarin is vastgesteld dat de geluidsnorm voor motocross 94 dB(A) is voor Club- en Districtswedstrijden en voor vrije trainingen. Voor (O)NK-wedstrijden geldt een geluidsnorm van 100 dB(A).

Geluidmeetsysteem MYLAPS Noise Management

Vanaf het seizoen 2013 werkt de KNMV met het MYLAPS Noise Management systeem voor de handhaving van de geluidsnorm voor haar (O)NK wedstrijden. Het systeem werkt volautomatisch en kan ter plekke worden uitgelezen via internet. Om het geluid goed te kunnen meten, plaatst de controleur twee geluidsmeters op 15 meter afstand van elkaar, op een acceleratiepunt van het circuit (een plek waar vol gas wordt gereden). Op dit punt wordt ook een transponderlus geplaatst. Het systeem registreert het geluidsniveau per rijder, via de transponder die iedere rijder op de motor heeft.

Als het gemiddelde geluidsniveau van een rijder te hoog is, wordt hij/zij hiervoor bestraft. 
  
Kijk voor meer informatie over de geluidsmeting binnen de motocross in het technisch reglement.