Aanmelden Zwarte Cross Open

Met een MON-licentie meedoen aan het Zwart Cross Open? Dat regelt de KNMV voor je!
Vul onderstaand formulier in en we gaan ermee aan de slag.

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Geef in het veld hierboven op: Naam, telefoonnummer en relatie tot rijder.
 • Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 5 MB.
  De KNMV is niet aansprakelijk voor de schade (waaronder zaak- en letselschade) van de licentiehouder opgelopen tijdens of ten gevolge van de deelname aan trainingen en wedstrijden, inclusief de voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder regelgeving van de KNMV, FIM-Europe of FIM tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KNMV of van met de leiding van de KNMV belaste personen. De licentiehouder kan voor voornoemde schade ook niet officials, organisatoren, bestuursleden of medewerkers van de KNMV of andere deelnemers aan trainingen en / of wedstrijden aansprakelijk stellen. Met de aanvraag van de onderhavige licentie verklaart de licentiehouder zich hiermee akkoord. De licentiehouder dient ten bewijs hiervan bijgaand formulier – (Aansprakelijkheid en verzekeringen) waarin de beperking van aansprakelijkheid staat toegelicht en informatie staat over de beschikbare verzekeringen – voor akkoord te ondertekenen.
  Door ondertekening verklaart de aanvra(a)g(st)er dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en niet onder doktersbehandeling is in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel. Hij/zij verplicht zich, zodra hij/zij buiten de wedstrijden om lichamelijk letsel oploopt of wegens ziekte of operatie onder doktersbehandeling komt, dit tijdig schriftelijk aan het KNMV-secretariaat te melden.
  Ondergetekende (opgegeven naam bij volgende vraag) verklaart in de hoedanigheid van ouder/voogd van de aanvra(a)g(st)er dat zij/hij geen bezwaar heeft, dat bovengenoemde persoon gaat deelnemen aan wedstrijden onder KNMV-auspiciën. Ondergetekende verklaart tevens dat het aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld.
  De aanvra(a)g(st)er verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Voorts verklaart de aanvrager dat hij/zij zich ervan bewust is dat de licentie wordt verleend voor evenementen waarvoor de KNMV toestemming geeft. De licentiehouder verklaart zich hieraan te onderwerpen en niet deel te nemen aan andere motorsport evenementen. De licentiehouder verklaart dat hij/zij de benodigde reglementen zal downloaden of aanschaft en kennis neemt van het motorsport reglement, het juridisch reglement, het medisch reglement en het dopingreglement, alsmede het op zijn/haar discipline van motorsport van toepassing zijnde reglement. De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan deze reglementen. Middels ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de licentiehouder akkoord te gaan met de verzekeringsverklaring, de dopingverklaring en de fair play verklaring. Hij/zij zal zich sportief gedragen en respect hebben voor andere deelnemers en hun begeleiders, organisatoren, officials en publiek.