Keuringsformulier

* Indien u één van bovenstaande vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, zal de arts tijdens de keuring om een toelichting vragen
** Ik geef toestemming, d.m.v. ondertekening, voor het doorsturen van deze keuringsinformatie naar de keuringsarts van de KNMV