Kennisbank


Laatst bewerkt op: 28 mei, 2018

Wat neem je op in de privacyverklaring?

In de privacyverklaring moet onder meer de volgende informatie worden opgenomen:

  • de doeleinden waarvoor de vereniging persoonsgegevens verwerkt;
  • hoe lang persoonsgegevens worden bewaard (of de criteria die de vereniging hanteert voor het vaststellen van de bewaartermijn);
  • aan welke (categorieën) derden persoonsgegevens eventueel worden doorgegeven;
  • de vermelding dat de betrokkene een gegeven toestemming voor een verwerking op ieder moment mag intrekken; en
  • de vermelding dat de betrokkene een verzoek kan indienen tot inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens, en het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verkrijg je de persoonsgegevens via een derde in plaats van rechtstreeks via de betrokkene, dan moet je tevens meedelen van welke bron de gegevens afkomstig zijn, en welke categorieën persoonsgegevens het betreft.

Tip: wees duidelijk
Niemand is geholpen met een vage bewoording dat de vereniging “bepaalde informatie” “mogelijk” voor “kwaliteitsdoeleinden” gebruikt. Het lijkt aantrekkelijk om veel ruimte te creëren voor allerlei vormen van gebruik, maar uiteindelijk wekken dit soort woorden vooral argwaan en leiden ze tot onduidelijkheid.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan gerust contact met ons op. Heb je een dringende vraag? Dan kun je ons op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen via 026 – 35 28 510.