Kennisbank


Laatst bewerkt op: 25 november, 2019

Verkeersregelaar

Vaak wordt er een beroep gedaan op de leden van motorclubs voor de begeleiding van evenementen. Zij kunnen via de KNMV kosteloos de opleiding tot verkeersregelaar volgen. Een dergelijke opleiding is wettelijk verplicht voor vrijwilligers die als verkeersregelaar optreden.

Er zijn vier verschillende groepen verkeersregelaars:

  1. Transportbegeleider (beroepsverkeersregelaar)
  2. Verkeersregelaar met verkeersregelende taken voortvloeiend uit zijn/haar beroep
  3. Evenementenregelaars

Wat is een evenement

Een evenement is een eenmalig of periodiek terugkerende activiteit met verkeersaantrekkende werking van een dag of een periode van meerdere dagen. Om het verkeer tijdens zo’n activiteit in goede banen te leiden heb je een vergunning nodig.

Het verkrijgen van een vergunning

Een organisatie of bedrijf moet (ruim van te voren) schriftelijk een aanvraag indienen bij de vergunningverlenende instantie (de gemeente, de provincie, het waterschap of het rijk). In deze vergunningaanvraag voor een evenement of activiteit moet de route of de locatie waar het evenement plaatsvindt zijn aangegeven. Hierna moet met o.a. de politie, hulpverlenende instanties, wegbeheerder e.d in overleg worden bepaald of de route of locatie mogelijk is en of er vanuit openbare orde en/of veiligheidsaspecten verkeersregelende maatregelen gewenst zijn.

Klik hier voor meer informatie over het verkeersregelaarsexamen.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan gerust contact met ons op. Heb je een dringende vraag? Dan kun je ons op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur bellen via 026 – 35 28 510.