Kennisbank


Laatst bewerkt op: 24 januari, 2018

Kleding & uitlaten

Om deel te kunnen nemen aan een cursus, zijn er een aantal eisen op het gebied van je motorfiets en kleding. Deze eisen vind je ook terug in onze cursusvoorwaarden.

Voertuig

  1. De cursist dient ervoor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt, voldoet aan de eisen zoals omschreven in de Regeling Voertuigen. Indien de motorfiets van een illegale uitlaat is voorzien en derhalve teveel geluid produceert, voldoet uw motor niet aan de eisen van deze wettelijke regeling. Deze bepaling geldt overigens niet bij het deelnemen aan een cursus waarbij het gebruik van een instructiemotor is inbegrepen.
  2. De cursist dient de motorfiets waarmee hij aan een cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de door, of onder auspiciën van de door de KNMV georganiseerde cursussen.
  3. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de instructeur of ander bevoegd persoon het recht om u te weigeren om aan de cursus deel te nemen. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

Kleding

  1. Op alle praktijkcursussen is het dragen van beschermende kleding verplicht, inclusief motorlaarzen en motorhandschoenen.
  2. De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan gerust contact met ons op. Heb je een dringende vraag? Dan kun je ons op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen via 026 – 35 28 510.