Kennisbank


Laatst bewerkt op: 24 januari, 2018

Doping

Op de vraag ‘wat is doping precies?’ bestaan heel verschillende antwoorden. De één heeft het over stimulerende middelen of over het gebruik van niet-natuurlijke stoffen. De ander noemt ‘dat wat verboden is en op de dopinglijst staat’. Iedereen heeft een beetje gelijk.

Gouden tips voor een schone sport: http://www.dopingautoriteit.nl/voorlichting/topsporters/tips-dopingvrij-sporten

Wat is doping?

Een korte, simpele omschrijving van doping is: “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).” Het gaat dus om het overtreden van  bepalingen uit het dopingreglement. Deze bepalingen zijn:

 • Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n).
 • (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n).
 • (Poging tot) gebrekkige medewerking.
 • Gebrekkige informatieverstrekking.
 • (Poging tot) manipuleren.
 • (Poging tot) bezit.
 • (Poging tot) handel.
 • (Poging tot) toediening.
 • Voor mindervalide sporters geldt het verbod op ‘boosting’.

Deze definitie is opgesteld door WADA. Deze internationale anti-dopingorganisatie stelt jaarlijks de dopinglijst (lijst met verboden stoffen en methoden) op, die per 1 januari van kracht is.

Dopingreglement

De KNMV heeft een overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent onder meer dat de leden van de KNMV zich moeten houden aan het Dopingreglement van het ISR.

Lees hier het Dopingreglement ISR.

Dopinglijst

Je bent als sporter altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in je lichaam bevindt. Het is daarom van belang alle medicijnen en voedingssupplementen vooraf goed te controleren op de aanwezigheid van doping. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen.

Onder ‘Algemene documenten’ vind je de meest actuele dopinglijst van het ISR.

Anti-doping code FIM

De overkoepelende internationale motorsportbond FIM heeft een anti-doping code ontwikkeld. Lees ‘m hier.

Wanneer komt een stof of methode op de dopinglijst?

Een stof of methode kan op de dopinglijst worden geplaatst indien deze aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoet:
1.    (Mogelijk) prestatiebevorderend.
2.    (Mogelijk) schadelijk voor de gezondheid.
3.    In strijd met de ‘Spirit of Sport’.

Medicijngebruik

Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar een ontheffing voor aanvragen. In Nederland wordt dit een dispensatie genoemd. In het buitenland wordt vaak de term ‘Therapeutic Use Exemption’ (TUE) gebruikt.
Kom je in aanmerking voor dopingcontroles? Op www.dopingautoriteit.nl/GDS kun je dispensatie regelen. Deelnemers aan EK- en WK-wedstrijden moeten dispensatie aanvragen bij de FIM.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de KNMV via telefoonnummer 026 – 352 8527 of per e-mail: g.nieuwenhuis@knmv.nl.

Klik hier voor de Dispensatiebijlage.

Doping in je vitaminepil

Voedingssupplementen kunnen vervuild zijn met doping. Hierdoor loop je onbewust het risico positief te testen bij een dopingcontrole. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole zo klein mogelijk te maken, is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) ontwikkeld. Gebruik alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen, dan houd je het risico op een positieve controle minimaal.

Voedingssupplementen die voldoen aan het NZVT zijn het veiligst.

Verdovende middelen

Drugs zoals cannabis, XTC en cocaïne zijn alleen binnen wedstrijdverband verboden. Buiten wedstrijden zijn ze dus wel toegestaan. Maar let wel op! Cannabis bijvoorbeeld is enkele weken tot maanden na gebruik nog te vinden in je urine. Als het bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband wordt aangetroffen, test je dus positief!

Dopingcontrole

Zorg dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten tijdens een dopingcontrole. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Heb je nog nooit een dopingcontrole ondergaan? Bekijk dan de video: hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe de controle van de Dopingautoriteit verloopt.
Voor de KNMV worden twee verschillende soorten dopingcontroles uitgevoerd: ‘in-‘ en ‘out-competition’. Voor out-competition-controles komen eigenlijk alleen de A, B en HP-categorieën in aanmerking. Op de vraag-en-antwoordpagina van WADA kun je hierover meer informatie vinden.

100% Dope Free

100% Dope Free is een campagne waarbij je als sporter nee kunt zeggen tegen doping. Het is een manier van leven waarbij je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor een dopingvrije sport. Ga naar de website, teken het statement tegen doping en draag de 100% Dope Free – True Winner armband. Want sport is veel te mooi voor doping!

Overige belangrijke zaken

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld de rechten en plichten van minderjarigen of het begeleidend personeel? Kijk dan op de website van de Dopingautoriteit.

 • Minderjarigen
 • Begeleidend personeel
 • Sancties en rechtsmiddelen
 • Leidraad Meldingen

Vragen?

Heb je nog vragen, mail dan naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan gerust contact met ons op. Heb je een dringende vraag? Dan kun je ons op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen via 026 – 35 28 510.