Districtsreglement

Op deze pagina vind je het KNMV Districtsreglement.

In het Districtsreglement worden de verschillende districten, de interne rolverdeling binnen de toer- en sportclubs en de taken van de verschillende leden nauwgezet omschreven, alsmede een aantal gedragscodes.

Klik hier voor het KNMV Districtsreglement