Convenant geluidsdiscussie

Als motorrijders hebben we dezelfde rechten als ieder ander. Niet voor niets keert de KNMV zich fel tegen de heksenjacht die momenteel op enkele plekken tegen motorrijders wordt gevoerd. Dit is namelijk onacceptabel. Wel hebben we als motorrijders in het geluidsvraagstuk ook een eigen verantwoordelijkheid. En hoewel het overgrote deel van motorrijdend Nederland zich daar van bewust is, blijkt het nodig om sommigen hier aan te herinneren.

Om die reden start vandaag het initiatief ‘Te Luid Geluid Is Uit’. Een convenant waarbij motorbladen, clubs en andere partijen uit de Nederlandse motorwereld zijn aangesloten. Ook de KNMV maakt hier deel van uit.

Arjan Everink, Hoofd Verkeer en Opleidingen binnen de KNMV: “Motorrijders snappen dat zij niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor de hele groep motorrijders dragen. Die verantwoordelijkheid dragen we ook, maar daar tegenover moet dan wel begrip en respect voor onze hobby staan.” Dat er beleid wordt gemaakt op basis van overlast die een zeer kleine groep veroorzaakt, is immers niet te verantwoorden naar de rest van de grotere groep. Everink: “Het mag en kan niet zo zijn dat álle motorrijders afgerekend worden op het gedrag van een kleine groep overlastgevers, doordat de handhaving tekortschiet.”

“Het mag en kan niet zo zijn dat álle motorrijders afgerekend worden op het gedrag van een kleine groep overlastgevers, doordat de handhaving tekortschiet.”

Arjan Everink, Hoofd Verkeer en Opleidingen binnen de KNMV

Handhaving

Handhaving is binnen deze geluidsdiscussie een erg belangrijk punt. Sommige partijen pleiten voor invoer van een APK-plicht voor motorfietsen. De KNMV is van mening dat dit niet in het belang van de motorrijder is. Daarom roepen we de landelijke en lokale politiek in onze beleidsprioriteiten op om dit probleem op basis van maatwerk aan te pakken. Zo wordt de grote groep welwillende motorrijders niet benadeeld. Op lokaal niveau onderschrijven wij het belang van handhaving, evenals publiekscampagnes gericht op bewust(er) rijgedrag. Daarnaast zien we meerwaarde in de introductie van een verplichte RDW-keuring bij de montage van een niet-standaard uitlaat. Met een verplichte RDW-keuring kan de toegestane geluidsnormering beter én sneller worden gehandhaafd: de agent op straat hoeft alleen te controleren wat voor soort uitlaat is gemonteerd.

Arjan Everink: “Als er een verplichte RDW-keuring nodig is om een uitlaat te mogen monteren die niet standaard op je motor zit, wordt de handhaving bij een controle sneller en makkelijker. Klopt de geluidsnormering van die uitlaat namelijk niet bij die van je motor, dan mag hij er sowieso niet opzitten!”

Wederzijds respect

De crux van dit probleem zit echter grotendeels in het wederzijdse respect. De bevolking van ons land blijft groeien net als de hoeveelheid recreatievormen. Iedereen wil bij zonnig weer op de mooiste plekken van Nederland zijn, en dus zijn we er allemaal tegelijkertijd. Deze recreatiedrukte zorgt ervoor dat plekken afgesloten worden wegens een te hoog verkeersaanbod. Daardoor wordt het drukker op de plaatsen die nog niet afgesloten zijn. Een sneeuwbaleffect dat pas stopt als niemand ergens meer mag komen. Arjan Everink vat het zo samen: “De oplossing voor dit probleem zit in respect en begrip voor elkaar, wat samengaat met een vereenvoudiging van de wettelijke regelgeving.