Reserveringstermijn rijexamens verder teruggedrongen, maar verbeteringen nodig voor motorexamens


Tom van Appeldoorn - 24 mei, 2024 FOTO - Mark Meisner

De vraag naar praktijkexamens blijft hoog. Toch verwacht het CBR dat de gemiddelde reserveringstermijn eind 2024, dankzij meer examinatoren, is gedaald tot een ‘normaal’ van zeven weken. Voor motorrijders zal dit nog iets langer duren.

Het CBR (Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen) heeft sinds maart 2021 in totaal 145 nieuwe examinatoren weten aan te trekken. In diezelfde periode gingen er 32 met pensioen, waardoor er netto zo’n honderd examinatoren extra zijn. Hierdoor zijn de wachttijden tussen de aanvraag en het examen sterk teruggedrongen. Van een gemiddelde wachttijd van 21 weken in het voorjaar van 2022 ligt de wachttijd nu gemiddeld op 8,8 weken (cijfers maart 2024). Voor de auto dan, want dat is waarop het CBR in een rapport aan de Tweede Kamer de focus legt. Immers: de Kamer wil weten hoe het met de auto zit. Cijfers voor andere rijbewijscategorieën worden daarom niet genoemd, maar na navraag van de KNMV is ook hier meer over bekend.

Hoe zit dat voor de motor?

Uit navraag van de KNMV over de stand van zaken voor motorrijders, blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor het AVD-examen ook voor de motor iets is teruggedrongen. In het voorjaar loopt de reserveringstermijn steevast op en vanaf augustus neemt het weer af. Het verschil is hierbij erg groot laat het CBR weten: “in april, mei en juni van 2023 lag de termijn op ongeveer 14 weken, in januari van dit jaar was dit ongeveer 3 weken.” Op dit moment is de reserveringstermijn 11 weken voor het AVD-examen. De wachttijd is dus iets lager dan vorig jaar rond dezelfde tijd.

Lang niet alle nieuwe examinatoren zijn opgeleid om ook het examen voor het A-rijbewijs af te nemen. Voor examinatoren geldt namelijk dat ze minimaal één jaar ervaring moeten opdoen tijdens examens voor het autorijbewijs voordat zij ook voor andere rijbewijzen de examens mogen afnemen. Het CBR bevestigt aan ons dat er voor dit jaar veertien examinatoren gepland staan voor de opleiding om de examens voor rijbewijs A af te nemen. Voor volgend jaar wordt er nog gekeken hoeveel extra examinatoren nodig zijn per locatie, dus men kan niet zeggen of er hier nog meer van bij komen. In totaal heeft het CBR op dit moment 159 examinatoren die de A-specialisatie hebben.

Verbeterpunten

De KNMV en de Koepel Rijopleiding & Verkeerseducatie (KRV), waarin de KNMV zetelt, zijn positief gestemd voor wat betreft de inzet van het CBR in het terugdringen van de wachttijden voor de rijexamens. Maar, het kan nog beter. Zo is er onlangs een pakket aan maatregelen aangenomen waaronder het verplicht stellen van het theoriecertificaat voor het boeken van een AVD-examen. Hierdoor duurt het in sommige gevallen juist langer voordat een leerling een AVD-examen kan boeken, wat we niet per se een goede ontwikkeling vinden. In oktober van dit jaar zullen deze maatregelen worden geëvalueerd. Naar de uitkomsten hiervan zijn wij erg benieuwd.

Daarnaast zijn er nog twee punten waarop de examens verbeterd kunnen worden. In de laatste vergadering van de KRV zijn onderstaande punten naar voren gekomen die met het CBR besproken gaan worden:

  • Aandacht gevraagd voor de slechte AVB-terreinen;
  • Communicatie op CBR-site over wachttijden. De periodes die nu aan de leerlingen worden gecommuniceerd, zijn gemiddelde wachttijden. Hierdoor ontstaan veel discussie. Er wordt een verzoek aan het CBR gedaan om de juiste wachttijden te communiceren of deze helemaal weg te laten en dit aan de rijschool over te laten.