Hoofdlijnenakkoord: dit betekent het voor motorrijders


Bas Vis - 17 mei, 2024

Op weg naar een nieuwe regering, hebben PVV, VVD, NSC, BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt onder de titel ‘Hoop, lef en trots’. Het volgende viel ons op, met betrekking tot motorrijden.

Infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart

  • Er is de komende jaren een grote onderhoudsopgave. Doel is instandhouding van de minimaal benodigde basiskwaliteit van de bestaande weg-, waterweg- en OV-infrastructuur.
  • Verduurzaming van het wagenpark blijft gestimuleerd worden. De elektrische rijder gaat eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden.
  • De maximumsnelheid op de snelweg wordt, daar waar dat kan, verhoogd naar 130 kilometer per uur.

Energietransitie, leveringszekerheid en klimaatadaptie

  • De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan. Bekeken wordt op welke manier het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen regelen (standaardiseren). De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit.

Structurele lastenverlichting en investeringen

  • Accijns brandstoffen: de huidige accijnsverlaging op brandstoffen wordt met een jaar verlengd tot en met 2025.

En nu verder?

Nu er dit hoofdlijnenakkoord ligt, zijn de volgende stappen het aanstellen van een nieuw kabinet en het uitwerken van een regeerakkoord. Het is dus nog even afwachten welke passages uit het hoofdlijnenakkoord in het definitieve regeerakkoord terugkomen. We houden je op de hoogte!