Meer motoren, minder filedruk


Tom van Appeldoorn - 05 januari, 2024

Motorrijders weten het al lang: des te meer motorfietsen, des te minder files! Vandaag (5 januari) doet de Koninklijke RAI Vereniging in De Telegraaf een duit in het zakje om dit positieve effect van motoren op de mobiliteitsproblematiek te benadrukken.

In het artikel wordt ingegaan op het feit dat nog te weinig werkgevers de motorfiets herkennen als woon-werkmiddel. “(Werkgevers, red.) denken nog in auto, openbaar vervoer en fiets” zegt Martijn van Eikenhorst, woordvoerder van de RAI Vereniging, in het artikel. Volgens experts die de RAI gesproken heeft, zou zo’n 7% van de forenzen een motorfiets bezitten. “Dat biedt dus kansen” zegt Van Eikenhorst, want des te meer mensen die motor ook gaan gebruiken voor hun woon-werkverkeer, des te minder auto’s er op de weg zijn.

De kop boven het artikel leest: “Motorfietsen als wapen in strijd tegen file?”. Als we die vraag voorleggen aan Arjan Everink, hoofd verkeer en opleidingen bij de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging), geeft hij direct en volmondig antwoord: “Ja! Top dat de motorrijder steeds meer onder de aandacht wordt gebracht als oplossing voor problemen zoals de toenemende filedruk.”

Motorfiets als oplossing

In het artikel komt ook demissionair staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan het woord. Die stelt dat hij: “gezien heeft welke bijdrage gemotoriseerde tweewielers kunnen bieden, zowel voor filedruk als voor verduurzaming.” Hij zegt te onderschrijven dat de motorfiets nog te weinig wordt herkent als mogelijke oplossing voor bepaalde problemen. Het ministerie zou volgens Heijnen in gesprek gaan met werkgevers én werknemers om deze behoefte verder te verkennen. Arjan Everink van de KNMV vervolgt: “Files zijn een groot probleem en motoren zijn wat de KNMV betreft een prima oplossing. Ideeën als compensatie voor het behalen van een rijbewijs of het volgen van voortgezette rijopleidingen kunnen we alleen maar aanmoedigen. Wel vinden we het belangrijk dat niet zomaar iedereen dan maar een motor moet kunnen gaan rijden om zo maar van de filedruk af te zijn. Een degelijke rijopleiding moet altijd aan de basis liggen van het motorrijden.”