Ook Europees onderwijs wijst uit: mobiele telefoon zorgt voor meer verkeersrisico’s


Tom van Appeldoorn - 07 februari, 2024 FOTO - Mark Meisner

Uit nieuw onderzoek van het Europees Observatorium voor de Verkeersveiligheid blijkt dat afleidingen, zoals het gebruik van mobiele telefoons, zorgen voor extra verkeersrisico’s. Dit, omdat ze leiden tot langere reactietijden en een verminderd bewustzijn van de verkeersomgeving. Opmerkelijk is dat automobilisten tot wel de helft van de rijtijd bezig zijn met afleidende handelingen.

In oktober van vorig jaar schreven we al ook al over onderzoek naar afleiding in het verkeer. In Oostenrijk bleek namelijk dat ‘afleiding’ de belangrijkste oorzaak was bij verkeersongevallen. De Oostenrijkers concludeerden dat het lezen en/of typen van een appje het risico op een ongeval tot wel 23 keer blijkt te vergroten. Het Europese onderzoek (waar onder meer het SWOV aan meegewerkt heeft), sluit hier vrijwel naadloos op aan.

Aanbevelingen in het rapport van het Observatorium zijn onder meer intensievere handhaving op het verbod op het gebruik van smartphones en andere handheld apparaten in het verkeer. Ook zouden er verbeteringen in de wegeninfrastructuur gedaan kunnen worden, bewustwordingscampagnes opgezet worden en gewerkt worden aan technologieën aan boord van voertuigen om de risico’s van afleiding tijdens het rijden te verminderen. Daarnaast raadt het onderzoek aan om in rijopleidingen aandacht aan de risico’s van afleiding te besteden. Iets waar wij als KNMV ook hoog op inzetten. Onder meer in onze erkende training Risico Herkennen leren we motorrijders wat de gevaren van afleiding zijn in het verkeer, hoe ze dit herkennen maar ook hoe ze hierop voorbereid kunnen rijden.