Europees Parlement pleit voor wet om rijontzegging te delen tussen lidstaten


Tom van Appeldoorn - 13 februari, 2024 FOTO - MTR Fotografie / Kristian Hoekman

Het Europees Parlement heeft onlangs haar standpunt ingenomen wat betreft een Uniewijde ontzegging van de rijbevoegdheid. Volgens het voorstel van Brussel zouden Europese lidstaten gegevens moeten kunnen uitwisselen over de ontzegging van de rijbevoegdheid, bijvoorbeeld bij te hard rijden of rijden onder invloed. De wettekst is nog niet definitief aangenomen.

Even de grens over om het gas open te trekken. De boetes zijn, met name in Duitsland, immers een stuk minder zwaar dan hier in Nederland. Daarbij: bij een snelheidsovertreding krijg je hooguit een boete of in sommige gevallen een rijontzegging voor een bepaalde periode in Duitsland. Thuis, in eigen land, kun je vervolgens gewoon weer de motor of auto pakken om naar je werk te rijden. Dat klopt niet helemaal, vindt men in Brussel. Zeker niet aangezien de Europese Unie streeft naar nul verkeersdoden in 2050 met hun ‘Vision Zero‘.

Het Europees Parlement wil daarom dat lidstaten informatie over rijontzeggingen kunnen delen met elkaar. Als een bestuurder zijn/haar rijbewijs verliest in een ander land dan waar het rijbewijs is afgegeven, geldt de rijontzegging nu alleen in het land waar de overtreding is begaan. Als de wet wordt aangenomen zal het land dat het rijbewijs heeft afgegeven binnen vijftien dagen nadat de overtreding is begaan op de hoogte gesteld worden, waarna de rijontzegging ook in het land van herkomst kan worden doorgevoerd. Raak je dus je rijbevoegdheid kwijt in bijvoorbeeld Duitsland, dan zal deze ontzegging binnen een aantal dagen ook in Nederland (en daarmee andere lidstaten) van toepassing zijn. Daarmee worden de consequenties dus veel groter.

De wettekst is zoals geschreven nog niet aangenomen. Daarvoor moet ook de Raad van de EU (de lidstaten) eerst akkoord moeten zijn. Vanuit de lidstaten zijn er nog veel vragen over juridische implicaties van deze wet.