Opnieuw stabiel aantal verkeersslachtoffers onder motorrijders


Tom van Appeldoorn - 24 april, 2024

Het aantal dodelijke verkeerslachtoffers is nog steeds zorgwekkend hoog blijkt uit cijfers van het CBS. Hoewel er in 2023 iets minder mensen omkwamen bij een verkeersongeval dan in piekjaar 2022, komt het totale aantal toch uit op 684 personen. Opnieuw is het aantal verkeersslachtoffers onder motorrijders (46 personen) stabiel.

Vanuit de politiek is er steeds meer aandacht voor de verkeersveiligheid. Die moet beter, zeker als je kijkt naar het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert ieder voorjaar cijfers over het aantal verkeersslachtoffers, en vorig jaar rezen die de pan uit. In 2022 was er namelijk – voor het eerst in jaren – een grote stijging in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Van 582 personen (het laagst aantal in zeven jaar) naar 745 personen (het hoogste aantal in veertien jaar), een toename van 163 slachtoffers. Politiek Den Haag werd daardoor flink opgeschrikt. Kijkend naar de cijfers van 2023, die onlangs werden gepubliceerd, blijken er iets minder dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren dan in 2022. In 2023 kwam het totaal op 684 personen, een afname van 61 personen.

Wat betreft de motorrijders is het sinds 2014 nagenoeg ieder jaar ‘stabiel’ met ongeveer 50 verkeersslachtoffers per jaar. In 2022 waren dit 45 personen, afgelopen jaar 46.

Bron cijfers: CBS

 

De toename in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers was in 2022 met name goed meetbaar onder fietsers. Alleen al in die groep vielen er in 2022 290 verkeersslachtoffers te betreuren, een toename van liefst 83 personen in vergelijking met 2021. Ook in 2023 overleden er erg veel fietsers in het verkeer, 270 om precies te zijn. Opmerkelijke toenames waren voornamelijk onder voetgangers te meten en bij gemotoriseerde invalidenvoertuigen (inclusief scootmobiel).

Verkeersgewonden

Niet alleen het aantal verkeersdoden is in 2022 sterk gestegen; Ook het aantal ernstig verkeersgewonden is zorgwekkend voor de overheid. In 2022 was daarin een stijging van bijna 1500 personen te meten, met ene totaal van ongeveer 8500. Het grootste percentage van deze gewonden is fietser en/of op leeftijd. Uit een voorspelling van het SWOV (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers de komende 25 jaar nog maar zeer langzaam zal afnemen (of gelijk blijven). Echter zal het aantal ernstige verkeersgewonden juist gestaag blijven toenemen. Dit heeft als grootste reden dat het aantal (oudere) fietsers zal blijven toenemen.

Te verwachten valt dat de overheid hier de komende jaren dus veel meer aandacht aan zal gaan besteden. Denk hierbij aan meer aandacht voor de fietser in de infrastructuur, bijvoorbeeld met meer vrijliggende fietspaden, maar ook in de wetgeving. Met de exponentiële toename in het aantal elektrisch aangedreven fietsen is de gemiddelde snelheid van een fietser stukken hoger komen te liggen. Wellicht dat een helm verplicht kan worden op dergelijke fietsen, om de bestuurder te beschermen tegen hoofdletsel.